Werkopdracht Pathologie

Ziekte van Parkinson

Omschrijving ziekte van Parkinson

Diverse onderzoeken naar de oorzaak van de ziekte van Parkinson zijn gedaan, maar een duidelijke oorzaak is helaas nog niet gevonden. Waarschijnlijk zijn er meerdere oorzaken voor het ontstaan van de ziekte van Parkinson.

Dopaminetekort
Bekend is wel dat een groot deel van de problemen veroorzaakt wordt door een tekort aan de stof 'dopamine' in de hersenen, dopamine is een neurotransmitter die signalen doorgeeft van een axon naar een dendriet. Dit tekort ontstaat door het afsterven van dopamineproducerende zenuwcellen in een bepaald gebied van de hersenen: de zwarte kernen (substantia nigra).
Waarom de hersencellen in de zwarte kernen afsterven is nog niet precies bekend. Elementen die hierbij mogelijk een rol kunnen spelen zijn onder andere: achteruitgang van de werking van de hersenen met toenemende leeftijd, een stoornis in de eiwitstofwisseling en omgevingsfactoren zoals aanraking met giftige stoffen.

Motorische en psychische symptomen en het verloop

Motorische symptomen

- Hypokinesie (traagheid)

- Rigiditeit (stijfheid)

- Akinesie ( bewegingsarmoede)

- Rusttremor (trillen bij rust)


Psychische symptomen

- Verminderd ziekte inzicht

- Moeite hebben met plannen en ordenen

- Geheugenproblemen

- Prikkelbaarheid

- Angstig, agressief en ontremd gedrag


Verloop

De klachten worden steeds heviger. Ook worden patiënten steeds meer beperkt in hun doen en laten omdat het om een progressieve ziekte gaat. Een uiteindelijk resultaat kan ernstige invaliditeit zijn.

Behandeling van de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson in een progressieve ziekte. Dit houdt in dat de ziekte niet te genezen is. De behandeling is vooral gericht op het verminderen van de symptomen en het verlichten van de klachten.


Levodopa wordt vaak voorgeschreven bij mensen met de ziekte van Parkinson. Dit medicijn vult het tekort aan dopamine in de hersenen aan. Het trillen vermindert en bewegen gaat soepeler.


Ook kunnen dopamine-agonisten worden voorgeschreven. Deze medicatie bootst de werking van dopamine na. Vaak worden dopamine-agonisten voorgeschreven in de eerste fase van de ziekte van Parkinson. Later kan het in combinatie met Levodopa worden voorgeschreven.


Anticholinergica kan ook worden voorgeschreven. Door het dopaminetekort krijgt acetylcholine, een andere boodschapperstof in de hersenen, de overhand. Met anti-cholinergica kan dit worden tegengegaan.


Selegeline voorkomt de afbraak van dopamine. Deze stof wordt vaak in een vroeg stadium van de ziekte gebruikt of in combinatie met andere medicijnen.


Iedere Parkinsonpatiënt krijgt zorg op maat. Een geschikte behandeling die voor de patiënt van toepassing is.


Veel patiënten hebben baat bij aanvullende therapieën, variërend van gesprekken met een psychiater tot een specifieke operatie zoals deep brain stimulation.


Eén van de meest toegepaste chirurgische technieken bij parkinson is deep brains stimulation (DBS). Hierbij worden diep in de hersenen elektroden geplaatst. Deze zijn aangesloten op een inwendige stimulator. Door elektrische stimulatie kunnen in de hersenen heel gericht symptomen worden onderdrukt.


Parkinsonpatiënten die al langere tijd aan de ziekte lijden en bij wie de medicatie onvoldoende helpt tegen de symptomen, komen in aanmerking voor een operatie. Niet iedereen is echter geschikt voor een chirurgische ingreep en het is nooit zonder risico.