"חדשות-דולב"

אנו משלבים טכנולוגיה בגן של שני עוזרי ושירן קורייש

למה טכנולוגיה בגן?

אנו בוחרות לשלב את הטכנולוגיה בגן ולהראות לילדים שהעולם מסביבנו מתחדש ואנו צריכים להצטרף אליו.

אנו רוצות לעניין אותכם במאמר חשוב בנושא מחשבים לגיל הרך בתיווך מבוגר מאת עפרה ניר-גל

סביבת למידה ממחושבת תורמת לפעילות הקוגנטיבית של הילדים בגיל הרך ולכן יש לעודד אותם ולהשתמש במחשב אך בעזרת התיווך שלכם.

במחקר רואים כי ילדים שנחשפו למחשב יכולת התכנון שלהם, אוצר המילים שלהם, קורדינציה, חשיבה רפלקטיבית היו טובים יותר בהשוואה לילדים אשר פעלו במחשב ללא תיווך של מבוגר.

מצב' קישור למאמר.

חג החנוכה

בחג החנוכה הילדים עבדו בקבוצות קטנות בפעילות יצירה אשר כללה צפייה בסרטון מיוטיוב ולאחר מכן התנסות בעשיית החנוכייה. בסיכום הפעילות שהילדים נדרשו לומר אם נהנו נראה היה שהם התחברו לעולם הדיגיטלי ובעתיד נחשוף אותם שוב לדרך הוראה הכוללת סרטון.

להלן הסרטון אשר פעלנו בעזרתו.

יצירות לחנוכה - הכנת חנוכיה למשחק ממוחזרת מחומרים שיש בבית

צלמיות- הכנת שבשבות

בגן עסקנו בצלמיות הקשורות בנושא החורף, דיברנו עם הילדים על הרוח, על יעילותה ונזקיה אשר עלולה לגרום. בפעילות זו הכנו שבשבות הכללה דף הוראות לבניית הדגם הכללה צלמיות בסיום הפעילות הילדים יצאו עם תוצרים ונשפו על מנת לראות שהשבשבת מסתובבת מצב' תמונות של הילדים ושל דגם ההוראות במידה ותרצו להכין אותם בבית שוב.
Big image

צלמיות במחשב - פענוח מסרים חזותיים

השבוע עסקנו בנושא צלמיות בגן בקבוצות קטנות הגשנו לילדים דף עם צלמיות והילדים נשאלו האם הם מכירים את הצלמיות ואם כן מאיפה.

התובנות שלנו מהפעילות ראינו שישנם צלמיות אשר היינו בטוחות שהילדים יכירו והתשובה שלהם הייתה שלילית כמו כן היו הרבה צלמיות שהילדים הכירו אך שנשאלו מאיפה ענו תשובות מחיי היום יום ולא מעולם הטכנולוגיה כמו כן שמנו לב שישנם הבדלים בין הילדים, כל ילד מייחס משהו אחר לצלמית.

מצב' דף של הצלמיות.

נושא הבריאות בגן

בתחילת כל נושא אנו עורכות יחד עם הילדים סיור מוחין על הנושא וכך היה גם בנושא הבריאות יצרנו מארגן גרפי יחד עם הילדים ותלינו אותו בלוח התוכן בגן אשר הדגשנו לילדים שבכל פעם נעסוק בנושא אחר הקשור לבריאות.

להלן תמונה של המארגן.

Big image