שמרו את התאריך

תכנית "מרום" תכנית לקידום השוויון והצמיחה בבתי הספר

יום שלישי, 16.02.16

ז' באדר א', תשע"ו

08:00-16:00

מלון חוף התמרים, עכו

יום עיון- שווין כמעשה קהילתי תכנית "מרום" תכנית לקידום השוויון והצמיחה בבתי הספר

Tuesday, Feb. 16th, 8am

מלון חוף התמרים, עכו, ישראל

Acre

קהל יעד:
מפקחים מנהלי מחלקות חינוך ומנהלי יישובים