מצדה

מגישות: יהודית גולקרוב וטל פז

שאלה 1:


  1. "הן מיני אז קבלנו עלינו, לבלתי עבוד את הרומאים, וגם לא אדונים אחרים, זולתי את אלוקים לבדו, כי רק הוא מושל האדם באמת ובצדק." אלעזר אינו רוצה שהם יעבדו את הרומאים ולא אף אחד אחר מן הגויים, מפני שהם לא מאמינים בה' ויגרמו להם לא לשמור את מצוותיו.
  2. "על כן תמותנה-נא נשינו בטרם נטמאו, ימות-נא בנינו בטרם טעמו טעם עבדות." אלעזר חושב שעדיף להתאבד ולא להיות עבדים מאשר להיות עבדים כל החיים.

שאלה 2:

  1. הם לא רצו להמית את הנשים והילדים שלהם.
  2. הם רצו עדיין לחיות ולא למות.