פרשת השבוע-גל רז

י"א סיון התשס"ד

גל

השם גל מסמל קשר לטבע ולתנועה - כמו התנועת הים והגלים, למחזוריות, לחידוש וחדשנות בדומה למי הים המתחדשים תמיד.

השם מסמל גם ייחודיות – זהו גל אחד מתוך כל גלי הים הרבים, אך הוא הגל הנבחר ובו מתמקדים.

עוד משמעות למילה גל זה הרמה של משהוא, ועוד משמעות זה שמחה.

ההורים שלי קראו לי גל מפני שזה שם שלדעתם היה מאד יפה ומאד רגוע.

הפרשה שלי

פרשת בהעלותך ספר במדבר

ספר במדבר- פרקים ח׳-יב׳

בפרשת בהעלותך בני ישראל בדרך לישראל ממצרים.

בפרקים הקודמים בני ישראל עצרו במדבר סיני, ועכשיו הם בהכנות אחרונות לקראת המסע.

בפרשה יש כמה סיפורים על הדברים האחרונים שעשו ועברו בני ישראל ומשה לקראת המשך המסע.


פסח שני

בני ישראל חוגגים את פסח בפעם הראשונה (בני ישראל יצאו ממצריים לפני שנה בדיוק).

אנשים שלא יכולים לחגוג (לדוגמה כאלו שעשו מעשים רעים כלפי ה׳) התלוננו על כך שאינם יכולים לחגוג, ולכן ה׳ מכריז על פסח שני אשר מתקיים חודש אחרי פסח ונותן אפשרות שנייה לחגוג.


עזרה למשה

מפני שמשה מתקשה בהנהגת העם ה׳ אומר לו לעקוב אחרי הענן שמעל אוהלו, ולעצור כשהענן עוצר.

ה׳ גם אומר למשה להכין שתי חצוצרות כסף: תרועה – התחלת מסע, תקיעה – התכנסות כל העם סביב המשכן.


הויכוח

משה מתוכח עם חותנו יתרו שימשיך במסע, אך יתרו רק רוצה לחזור למצריים. לבסוף יתרו משתכנע וממשיך במסע.

קברות התאווה

העם לא מפסיק להתלונן על זה שאין לו בשר, ולכן משה לא מצליח להשתלט עליהם וה׳ אומר לו לבחור 70 חכמים שיעזרו לו.

כאשר הוא והחכמים היו באוהל ה׳ נתן לכל מי שהיה באוהל כוח נבואה, אך חוץ מהחכמים היו באוהל גם אלדד ומידד, וגם הם קיבלו כוח נבואה. זה שהם קיבלו את כוח הנבואה גרם למהומות, אך משה אמר "המקנא אתה לי ומי יתן כל עם ה' נביאים כי יתן ה' את רוחו עליהם”.

ה׳ נותן לעם ישראל בשר, אך מרוב עצבנות הוא מרעיל את הבשר.


מרים

מרים ואהרון מדברים בלשון רע על משה ואישתו הכושית, ולכן ה׳ מדבר איתה,עם אהרון ועם משה.

יותר מאוחר מרים חולה בצרעת, ומשה מתפלל שתבריא, והעם מחכה עד שתבריא.

ערכים

אופטימיות

אופטימיות היא השקפת עולם הרואה בעולמנו מקום חיובי במהותו.

בפרשה לבני ישראל יש הרבה בעיות. הם רוצים לחזור למצריים ולא מפסיקים להתלונן. למרות הקשיים משה אופטימי ומשכנע אותם להמשיך במסע.

דאגה לזולת

בפרשה משה דואג לזולת בכך שטיפל באחותו החולה והתפלל שתבריא למרות שהיא קיללה אותו מקנאה שדוקא אותו ה׳ בחר.

עוד דוגמה היא שה' מתחשב וקובע פסח שני.

צניעות

הערך צניעות עולא מן הפרשה בכך שבני העם לא מסתפקים במה שיש להם ורק רוצים בשר, ולכן ה׳ מעניש אותם.