Vågkraft

För och nackdelar:

Vågorna är lättare att förutsäga än vindkraft och de fortsätter att rulla ett tag efter att vinden avtagit. Det blir inga utsläpp av växthusgaser i ett vågkraftverk. Vågorna under en storm innehåller mycket mer energi än "normala" vågor, ibland kanske lite för mycket. De enorma krafter som finns i vågorna under en storm riskerar att slå sönder vågkraftverken. Kring de svenska kusterna finns inte tillräckligt med vågor för att vågkraften skulle kunna stå för så stor andel av den elektricitet vi använder, men på andra platser på jorden finns stora möjligheter att bygga ut vågkraft.


Energiformer och hur det fungerar

I Sverige finns det inga vågkraftverk men det finns ett testcenter i Lysekil där försöken går väldigt bra. Det fungerar på så sätt att en boj flyter på vatten ytan, den sitter fast i en generator som genererar ström när bojen åker upp och ner på vågorna. Detta är rörelse energi.