Енергиен сертификат за нова сграда

Сертификат за енергийни характеристики на сграда за акт 16

Въведете в експлоатация своя обект по-бързо!

Нашата най-добра оферта:

  • до 300 кв.м. РЗП - 300 лв.
  • 300-500 кв.м. РЗП- 480 лв.
  • над 500 кв.м. РЗП- 500лв. плюс 0.50 лв /кв.м за площта над 500 кв.м.
  • за големи сгради/над 2500 кв.м/- договаряне!

винаги близо до вас: София,Пловдив,Пазарджик,Перник и страната!


Съгласно новата :

 Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

КАЧЕСТВОТО -НА ПЪРВО МЯСТО, РЕПУТАЦИЯТА - ПРЕДИ ВСИЧКО!

Собственикът на нова сграда при въвеждането и

в експлоатация е длъжен да придобие:

"Сертификат за енергийни характеристики" на сградата .

Компания за енергийно обследване -Зенит ООД работи акуратно и бързо.


Най-добри цени!


Съгласно новата :  Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

Заинтересованите винаги печелят повече!

Просто позвънете: 0888501168
keozenit@gmail.com
www.keozenit.com
Big image
Енергийно обследване и сертифициране на сгради.Енергийни спестявания.