Sut i fod yn ddiogel wrth flogio.

Gan Emily Coleman.

Rhaid cofio..

Mae yna llawer o bethau mae'n rhaid cofio wrth flogio er mwyn fod yn ddiogel.


Yn bennaf, mae'n rhaid gwneud yn siwr nad ydych yn dateglu unrhyw fanylion personol.

E.e, rhifau ffon, cyfeiriad catref, cyfeiriadau e-bost.


Pan yn creu eich cyfrinair, rhaid cofio fod yna llawer o cyfrineirau amlwg felly byddwch yn creadigol. (Tip, defnyddiwch rhifau neu symbolau yn eich cyfrinair. E.e, PR35El1)


Os rydych am defnyddio llun yn eich flog, cofiwch i ddim defnyddio llun sydd yn brofoclyd mewn unrhyw ffordd neu ddim yn dangos gormod o wybodaeth amdanoch eich hunain arnynt.

E.e, ni ddylent ddefnyddio llun sy'n gyda logo ysgol arnynt.