פרוייקט לכל תלמיד

אף אחד לא נשאר חייב!

האתגר - להתמודד עם מגוון יכולות אישיות ומרחק רב בין ישובים

תיכון "עתיד למדעים" בלוד משרת תלמידים מ-49 ישובים בסביבה, חלקם מרוחקים. בית הספר מתאפיין בתלמידים בעלי יכולות גבוהות בתחום המדעים, אך לצד יכולות לימודיות גבוהות, יש והתלמידים מתקשים בתחומים החברתיים, ובהקצאת משאבים לפעילויות בלתי פורמליות.

המטרה - כווולם משלימים את דרישות התוכנית

על אף האתגר, המטרה להביא השלמת כל דרישות התוכנית עבור כל תלמיד, בהתאם ליכולותיו וכישוריו, ועל פי בחירתו.

הדרך להשגת המטרה:

הצצה לשטח...

Big image