Wat doet MEE ?

Wat houden een belangengroepering en een maatschappelijke organisatie in?

Een belangengroepering houd in dat er een groep mensen is die zich bezig houd met bepaalde belangen van mensen.


Een maatschappelijke organisatie houd zich bezig met de maatschappelijke problemen die er spelen binnen een bepaalde belangengroepering. Zo ook MEE.


MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle leefgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. Wij zijn onafhankelijk en staan naast de cliënt. Wij helpen zijn eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Dit vergroot zijn zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan. Onze kennis en ervaring zetten wij in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.


Gehandicaptenzorg in de politiek


Schippers wil dat de gehandicapte sporter gewoon om de deur terecht kan om te sporten. Natuurlijk gaat dit niet van de een op de andere dag maar dit is wel iets wat heel belangrijk is. Er moeten speciale trainers komen die er op getraind zijn die deze mensen kunnen helpen.


Mijn persoonlijke mening


Ik vind dit heel belangrijk omdat ik zelf ook merk dat ik gewoon heel weinig kan sporten doordat het niet aangepast is. Vind het heel belangrijk dat mensen met een beperking ook aan hun beweging kunnen komen. Daarom vind ik dat dit veranderd moet worden. Omdat mensen met een beperking net zoveel het recht hebben om te sporten als mensen zonder beperking.