הזכות לפרטיות

מגישות שני צברי ודניאלה יודין

הגדרה לזכות פרטיות:

הזכות לפרטיות מאפשרת לאדם מרחב פרטי הנתונים לשליטתו, מתוך ההכרה כי ישנם תחומים בחיי אדם שאינם אמורים להיות ברשות הרבים ללא הסכמתו המפורשת. הזכות לפרטיות היא חלק מזכויות האדם הטבעיות, להן זכאי כל אדם באשר הוא, משום שכל אדם זקוק לפרטיות על מנת לפתח ולממש את האוטונומיה שלו כפרט. הפרטיות מאפשרת לאדם לחיות את חייו ללא חשיפה, התערבות או חדירה לחייו; ולשלוט על מידת החשיפה של חייו בהתאם לרצונו.

ספר שמות- פרק כ, פס יב: "לא תגנוב..."

בעשרת הדיברות ישנו דיברה "לא תגנוב."

דיברה זו מראה פגיעה בפרטיותו של האדם לחברו בכך שהוא גוזל משהו ללא רצונו של האדם האחר.

חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 (סעיפים נבחרים)

איסור פגיעה בפרטיות:

1. לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו.

פגיעה בפרטיות מהי?

(1)בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו. (2) האזנה האסורה על פי החוק. (3)צילום אדם כשהוא ברשות היחיד. (4) פרסום תצלומו של האדם ברבים, בנסיבות שבהן הוא עלול להשפילו או לבזותו. (5) שימוש בשם אדם, בכנויו, בתמונתו, או בקולו לשם רווח. (7) שימוש בידיעה של ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה. (8) פרסומו של עניין הנוגע לצנעת חייו שאישיים של אדם, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד.

פגיעה בפרטיות- עברה

5. הפוגע במזיד בפרטיות זולתו... דינו- מאסר שנה.

הגנות מה הן?

18. הנתבע או הנאשם עשה את הפגיעה בתום לב...

בפגיעה היה עניין ציבורי המצדיק אותה בנסיבות העניין...

מקרה בו יש פגיעה בפרטיות- ynet

אב בית שעבד 10 שנים באחד מבתי הספר ברמת גן חשוד בעשרות מקרים של גניבה מתלמידי בית הספר שבו עבד. אב הבית, בשנות ה-40 לחייו, הודה במעשים והורחק מיד מעבודתו.


לפני כמה חודשים התלוננה תושבת גבעתיים, שאינה קשורה לבית הספר, כי הטלפון הנייד שלה נגנב. למחרת התקשר אליה אדם והציע להשיב לה את הטלפון בתמורה לכסף. האישה התלוננה למשטרה שפתחה בחקירה ואיתרה את החשוד. כשהגיעו השוטרים לביתו, הם נדהמו לגלות רכוש רב שכלל טלפונים ניידים, אייפדים, מילונים

וקלמרים. בהמשך התברר כי החשוד הוא אב בית באחד מבתי הספר ברמת גן.


השוטרים הגיעו למשרדו של אב הבית בבית הספר, ואיתרו שם ציוד רב נוסף. החוקרים סבורים כי לא הוגשו תלונות על הגניבות, כי במקרים רבים סברו התלמידים שאולי הם איבדו את הציוד ולכן לא טרחו להתלונן. החוקרים בודקים האם אב הבית לקח את הציוד ישירות מהתיקים של התלמידים, או שעשה זאת בעת שיצאו להפסקה.

בימים האחרונים המורים דיברו עם התלמידים והסבירו להם שאם נעלם להם ציוד, שיפנו למחנכת וזו תעביר את המידע למשטרה. עד כה, תחנת המשטרה בגבעתיים השיבה ל-21 תלמידים את רכושם, וקוראת להורים נוספים שחושדים שציוד נגנב מילדיהם להגיע לתחנה. בבית הספר הוכו בתדהמה אחרי שהבינו כי מי שעומד מאחורי הגניבות הוא העובד הוותיק. לאחר שהודה בכל במקרים, אב הבית הורחק מבית הספר וככל הנראה לא יוחזר לעבודתו.


זוהי דוגמא של פגיעה בפרטיות של האדם בכך שהאב בית גנב בלי ידיעתם של האנשים ובלי הסכמתם את ריכושם הפרטי ולקח אותם לטובתו.

גניבה מתכשיטי לב רעננה 11.08.11

הסבר הפגיעה בזכות:

סרטון זה מציג הפרה של חוק הפרטיות. האדם הלוקח חפץ בלי ידיעתו והסכתמתו של האדם האחר, לקיחה זו פוגע בכבודו ופרנסתו של האדם שאחר.

כתיבה אישית:

בחרנו בנושא זכות הפרטיות, לדעתינו זוהי זכות מאוד חשובה .

אנו סבורות כך משום שזכות זה שומרת על הפרטיות והזכויות של האדם, ונותנת לו להרגיש ביטחון במה שהוא עושה ללא התערבויות של אנשים אחרים לחייהם הפרטיים.

לדוגמא: כלל זה שומר על כך שבן אדם לא יכול לגשת לאדם ללא רושתו ולקחת את חפצו האישיים או לעשות שיחות פרטיות בפלאפון בלי שיאזינו או יפרצו.

לפיכך אנו ממליצות להשמר ולהזהר מפני אנשים שמפירים חוק זה. אנו חושבות שחוק זה נחוץ וחשוב לחיינו ולמדינתיינו כדי שנחיה בלי פחד וביטחון על חיינו הפרטיים.