TOOLIPROJEKT

Millisele õpetajale milline tool?

7.klasside õpilased osalesid loomingulises tooliprojektis, mille käigus läksid kasutusse vanad arvutiklassis kasutusel olevad toolid. Iga grupp pidi valima kooli õpetajate seast ühe, kellest inspireeritult tooli disainima hakati. Selleks viidi läbi intervjuu õpetajaga, mille põhjal koostati kolm erinevat tooli pinna kavandit. Koostöös välja valitud õpetajaga disainiti vähemalt kaht käsitöötehnikat kasutades loomingulised toolid, mille lõpptulemused oli igati erilised ning valmis toolid peegeldasid õpetajaid. Tooli valmimise protsessist peeti ka blogi ning valmis tooli tutvustav plakat. Tooliprojekti pildimaterjali koos valmis toolidega leiad siit:


http://gagtooliprojekt.blogspot.com/

Koolipere valis välja ka silmapaistvamad toolid:

Õpetaja Henrik Salumist inspireeritud tool

Õpetaja Kristiin Sidokist inspireeritud tool

Melen Toomsalust inspireeritud tool

Big image
Big image
Big image
Kõik projekti käigus valminud toolid nägid välja sellised: