E-õppe sisekoolitused õppejõududele

Kevadsemester 2013

Teemad

30. jaanuar kell 8.30 - 10.00


1. Moodle

· Rühmade moodustamine, rühmatööde läbiviimine

· Tagasiside küsimustiku loomine

2. Veebipõhiste tarkvarade kasutamine õppetöös: reklaamlehed, korktahvel, märksõnapilved


13. veebruar kell 8.30 - 10.00


1. MS Office 2010 programmid edasijõudnutele

2. Veebipõhiste tarkvarade kasutamine õppetöös: hääletamine, tagasisidestamine, fotode kasutamine ja leidmine....


13. märts 1,5 tundi


1. Moodle testide koostamine, seadistamine, hindamine

2. Veebipõhiste tarkvarade kasutamine õppetöös: koostöökeskkonnad


22.aprill 3 tundi

1. Hindamiskriteeriumide koostamise tarkvarad

2. Veebipõhise tarkvaraga animatsiooni loomine õppematerjali interaktiivsemaks muutmisel


24. aprill Infotunnis BeSt esitlused


22. mai Best esitlused


Koolitused toimuvad arvutiklassis või e-õppe laboris (oleneb osalejate arvust)