יריד מדעים בית ספרי

בית ספר חופית, שער העלייה חיפה

היריד יתקיים ביום שישי, ד' בסיוון, תשע"ו, 10.06.16