Eneseanalüüs

  • Lapsena tahtsin saada kas juuksuriks või poemüüaks.
  • Praegu on kõige kutsuvam amet arst, sest meditsiini valdkond on mind huvitanud juba viimased 3 aastat vähemalt ning kuna ma olen selline inimene, kes tahab olla tulevikus midagi enamat kui lihtsalt lihttööline, siis seetõttu pole mulle ka vastuvõetav ka näiteks medõe amet. Arstina saaksin ma ka töötada individuaalselt, luua erapraksise ja olla iseenda peremees.
  • Hetkel ma veel ei tea, kas ma tahan saada vaid üldarsti haridust vaid tulevikus lisaks õppida ka eriarstiks, aga kindlasti peab arst oma ala väga hästi valdama, olema hea suhtleja, valmis patsiente aitama tema probleemidega igal ajal. Muidugi peab ka olema enesekindel.
  • Otseseid ettevalmistusi ma hetkel tulevikuks veel ei tee, aga ma olen alati püüdnud kõikides ainetundides olla heal tasemel, et vajadusel olla valmis kõigeks mis tulevik toob. Kuid kuna ma olen eriti keemias ja bioloogias heal tasemel mida läheb ka vaja kui ma tahan arstiks õppida siis püüan neile ainetele eriti tähelepanu pöörata, et mul jätkuvalt neis ainetes hästi läheks.
  • Otseselt motiveerib mind see, kui ma tõsiselt õpin midagi ja see tuleb kasuks, saades nt kontrolltöö eest hea hinde või siis lausa eraldi kiitva hinnangu.
  • Tahaksin töötada siis erapraksises nagu enne mainisin, sest mulle meeldib kui ma olen iseenda peremees.
  • Minu eelistatud valdkonnas on üldarstidel minu andmetel u 1500 eurone kuupalk, ise ma arvan et tegelikkuses see võib pisut väiksem olla, kuid ma arvan et eriarstidel peaks üldarstidest pisut suuremad palganumbrid olema. Kuid ma arvan et arstid võiks kuus ikka 2000 kätte saada kuus.