טו' בשבט

אייל

המונח "טו בשבט" מפנה לכאן. לערך העוסק בתאריך בלוח העברי, ראו ט"ו בשבט.

עץ שקד, המסמל את בוא החג

ט"ו בשבט הוא תאריך חקלאי-הלכתי בארץ ישראל, המצוין בלוח השנה העברי כראש השנה לאילנות.‏[1] תאריך זה קובע לגבי כמה מצוות הקשורות בפירות האילן, ותרומות ומעשרות. נהוג לאכול ביום זה משבעת המינים, כולם נמנים עם גידולי ארץ ישראל, ויש הנוהגים לערוך בו "סדר ליל ט"ו בשבט" או לקרוא בו את "תיקון פרי עץ הדר".

בתקופת העליות שלפני קום המדינה היה בו רושם מיוחד של חגיגה בסימן התעוררות האומה לתחיית היישוב בארץ ישראל‏[2]. כיום מצוין ט"ו בשבט גם כמעין חג טבע, ורבים נוהגים לציין אותו בנטיעת עצים ובעיסוק בענייני איכות הסביבה


מחרוזת שירי טו בשבט
Big image