Conceptes de la cuina

Raul Mariano

Matèria

La matèria és un terme genèric per referir-nos a la substància de la qual estan fets tots els objectes físics. En general, la matèria inclou els àtoms i altres partícules que tenen massa.

Depenent de les condicions termodinàmiques, com la temperatura i la pressió, la matèria pot existir en fases diferents. Les més conegudes són la fase sòlida, la líquida i la gassosa,.

Substància pura

Una substància pura és aquella que no es pot separar en altres substàncies per cap medi mecánic. Hi han dos tipus element i el compost.

-Element: L'element és una substancia que només conte un tipus d'átons

-Compost: Un compost és una substáncia que té diferents tipus d'átons

Mescla

És una substáncia formada per dos o més elements els quals es poden descomposar. Hi ha de dos tipus:

-Homogènia

-Heterogènia

Mescla homogènia

Una mescla homogénia és aquella la qual els seus components no es poden distingir a simple vista ni amb un microscopi óptic.

Tota la mescla homogénia presenta el mateix estat de la matèria.

Mescla heterogènia

Una mescla heterogènia és aquella la cual els seus components es poden distingir a simple vista.

Presenten una composició no uniforme, on se n'aprecien a simple vista els seus components.

Emulsió

Una emulsió és una mescla estable i homogènia de dos líquids que tendeixen a separar-se i que sovint no poden mesclar-se, o sigui són immiscibles entre ells, com l'oli d'oliva i l'aigua. La major part de les emulsions consten d'un líquid polar, com l'aigua; i altre apolar, com l'oli i la majoria de dissolvents orgànics. Quan l'emulsió és estable, un dels líquids es troba formant petites gotes a l'interior de l'altre.