Bagsværd vulkan

En guide til overlevelse

Evakuering

Lærerens og ledelsens ansvar er at få eleverne væk, med bus og tog. Nedenunder ses et kort over evakueringen, der så fører hen til Øresund, hvor, hvis det er nødvendigt, er let at tage til Sverige. Det er ledelsens og lærerens ansvar at alting foregår organiseret.

Denne evakuering går ud fra at der har været tegn på udbrud, heriblandt jordskælv, mindre rumlen og rystelser og man derfor har kunnet komme væk i god tid.

Hvis der ikke har været nogen tegn på udbrud... Held og lykke.

Big image

Hvad kan man nå at tage med?

Hvis man bliver varslet i god tid (5 timer) vigtige ting fx. Computere(noter), op til den enkelte (men helst noget der er småt og vigtigt/ værdi genstande

Hvis man bliver varslet 45 min før udbrud, ingenting(undtagen det i lommerne), fordi der er ikke noget der er livsnødvendigt i omegn som ikke findes i resten af DK.

Bagsværd starovulkan

Andesitisk sammensætning - aske og slaggelag der veksellerer med magma der har en ret høj viskositet, alt dette medfører at vores vulkan får et højt VEI tal. Udbruddet ligner er et paroxysmalt udbrud. Dette udbrud mefører at vores stratovulkan slynger så meget materiale i form af lava der har en høj viskositet, der derfor størkner meget hurtigt. En masse gasser der var fanget i vulkanens lomme bliver også sluppet ud. Dette medfører at vulkanen falder sammen, og danner Bagsværd sø.


Vulkanen opstår pga. Subduktion efter Kontinental-oceanbundsplade sammenstød. I vulkanen bliver en masse magma og gasser fanget, dette medfører et ekstremt overtryk der også afgør placering på VEI-skalaen. Den ryger i luften på et tidspunkt.

Big image