Moeilijk hanteerbaar gedrag.

......................

wat word er bedoelt met moeilijk hanteerbaar gedrag.


Met moeilijk hanteerbaar gedrag bedoel ik eigenlijk dat je soms in bepaalde situaties komt wat wel moeilijkheden kan geven.

bijvoorbeeld, als je s´morgens bij een zorgvrager komt om ondersteuning te bieden bij de A.D.L, maar de zorgvrager word helemaal kwaad en wil dat je weer weggaat en begint zelfs te vloeken.

Het is dan wel belangrijk dat je zelf rustig blijft en weet hoe je met dit gedrag om moet gaan.

zelf blijf ik altijd wel rustig bij de zorgvrager en probeer de zorgvrager te motiveren om toch uit bed te komen.

het is belangrijk dat je de zorgvrager rustig benadert, en niet snel gaan handelen.

je moet veel geduld hebben als je zo´n situatie meemaakt, en je zorg voor de andere zorgvrager hier op afstemmen.

probleem gedrag bij ouderen

Oorzaken
De oorzaken van probleemgedrag houden vaak verband met:

 • Lichamelijke factoren en geneesmiddelengebruik
 • Psychische factoren
 • Persoonlijke factoren
 • Omgevingsfactoren

Lichamelijke factoren en geneesmiddelengebruik
Let bij onderzoek naar lichamelijke factoren en geneesmiddelengebruik op:

 • Bij de patiënt bekende diagnosen
 • Medicatie die het gedrag kan beïnvloeden, zoals antihypertensiva, middelen die de dopamine-acetylcholinebalans verstoren, pijnstillers, antibiotica, antidiabetica, hartglycosiden, corticosteroiden, H2-antagonisten, benzodiazepinen en lithium.
 • Veranderingen in de lichamelijke toestand van de patiënt.
 • Overmatig gebruik van koffie, alcohol, nicotine en drugs.
 • Eet- en drinkgedrag
 • Cognitieve functies
 • Zintuigfuncties
 • ADL functies en mobiliteit
 • Mictie en defaecatie
 • Pijn
 • Slaappatroon

probleemgedrag bij een plotselinge delier.


algemeen

 • Bij delier is sprake van een stoornis in het bewustzijn met een verminderd vermogen de aandacht ergens op te richten, vast te houden of te wisselen, en van een verandering in cognitie (incoherent denken, geheugenstoornis, onsamenhangende spraak en desoriëntatie), soms met hallucinaties en wanen.
 • Kenmerkend voor een delier zijn: het acute begin, in uren tot dagen, en de over het etmaal fluctuerende symptomatologie. Er is vrijwel altijd een onderliggende somatische stoornis.

Medicamenteuze behandeling
Indicaties voor symptomatische medicamenteuze behandeling zijn:

 • bestrijding van angst, hallucinaties/wanen
 • hevige motorische onrust (letselpreventie)
 • om essentieel onderzoek of behandeling mogelijk te maken

Foto's.

waarom dit onderwerp?

Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat je soms in moeilijke situaties terecht komt.

er word weinig les in de opleiding aan besteed, terwijl het veel voorkomt in de zorginstellingen.

Ik vind het belangrijk dat je weet hoe je moet handelen als je zelf in zo'n situatie komt.