אחריות ברשת

מגיש : צוק אדלשטיין מורה : ניצן שורצמן כיתה: ו2

מבוא

אחריות ברשת היא דבר חשוב מאוד למשל שלא ידו את מקום מגורי שמי משפחתי חברי איפו אני מה אין לי כמו שאנחנו נזהרים בכביש למשל