חוק האזרחות

חוק האזרחות

הוא החוק הקובע את התנאים לקבלת אזרחות ישראלית. ניתן לקבל אזרחות ישראלית מתוקף מספר גורמים:

1. חוק השבות
2.לידה בארץ
3.ישיבה בארץ
4.התאזרחות
5.הענקת אזרחות (הדרכים עצמן מפורטות בהמשך)

זכויותיו של אזרח ישראל

הזכות לבחור ולהיבחר לכנסת ישראל ולרשויות המקומיות
1. הזכות לצאת מהמדינה ולהיכנס אליה
2.הזכות לקבל דרכון

3.הזכות לעבוד בישראל

4.הזכות לקבל קצבאות מביטוח לאומי (בעת הצורך)
5.הזכות לקבל הגנה מהמדינה

חובותיו של אזרח ישראל

1.שירות צבאי סדיר הכולל שירות מילואים
2.תשלום מסים על פי החוק
3.הצגת דרכון בכניסה לארץ וביציאה ממנה
4.חובת נאמנות למדינת ישראל – הימנעות מכל קשר ממדינה המוגדרת כמדינת אויב

ביטול או ויתור על אזרחות ישראלית

מדינת ישראל רשאית לבטל לאדם את אזרחותו הישראלית במקרים הבאים:
1. אם קיבל אזרחות ישראלית על סמך נתונים שהתבררו כשקריים
2.אם בגד במדינה והפר אמונים
3.אם נכנס למדינה המוגדרת כמדינת אויב שהכניסה אליה אסורה
4.אם קיבל אזרחות נוספת במדינה המוגדרת כמדינת אויב

בנוסף, אדם רשאי לוותר על אזרחותו הישראלית, אך לשם כך הוא צריך לקבל את הסכמתו של שר הפנים. שר הפנים רשאי לסרב לבקשה או לפחות לדרוש ממבקש הבקשה להוכיח כי הוא חי מחוץ לישראל שנים רבות.