חומרים טהורים- תרכובות ויסודות

מגישות: נועה בוביס ושלי,ח'6 בתאריך:8.3.15 למורה: דרור יובל

הגדרות:

  • חומר טהור- חומר בעל הרכב כימי אחיד וקבוע בעל מגוון תכונות אופייניות.

  • יסוד- חומר טהור הבנוי מסוג אחד בלבד של אטומים.

  • תרכובת- חומר טהור הבנוי משני סוגי יסודות או יותר, הקשורים ביניהם בקשר כימי.

הסבר התופעה:


  • יסודות ותרכובות הם חומרים טהורים, יש להם הרכב כימי אחיד. לכל חומר טהור תכונות אופייניות.

  • היסודות, הם חומרים טהורים, בסיסיים שלא ניתן לפרק לחומרים פשוטים יותר. היסודות, בנויים מחלקיקים שהם אטומים או מולקולות המסודרים באופנים שונים. לכל יסוד ניתן סימול כימי ובעולם כיום מוכרים כ 118 יסודות שונים. היסודות הללו מאורגנים בטבלה מחזורית- טבלה המארגנת את כל היסודות הידועים בסדר עולה. כל טור בטבלה המחזורית נקרא "משפחה כימית" ובה נמצאים יסודות בעלי תכונות דומות.

  • בנוסף, תרכובות הם גם חומרים טהורים אך הם בנויים מאטומים של שני יסודות שונים לפחות הקשורים זה לזה בקשר כימי.לכל תרכובת, מגוון תכונות המאפיינות אותה, השונות מהתכונות של היסודות המרכיבים אותה. ישנן תרכובות הבנויות ממולקולות ,כמו מים (H2O)

וישנן תרכובות הבנויות מיונים. ניתן לתאר את הרכב התרכובת בעזרת

נוסחה כימית.

בבילוגרפיה:

"מדעי החומר- לכיתה ח'"- ספר.

"תרכובת"- ויקיפדיה.

"חומר טהור"- ויקימילון.