עבודה בפורים

מגישים: עידן גיא ויותם

מנהגים בפורים

מנהג התחפושות: מנהג התחפושות הוא מנהג שבו מתחפשים למי שרוצים.

מנהג אוזני המן: אוכלים אוזני המן לזכר מה שאכלה אסתר המלכה בארמון המלך אחשורוש.

מצוות בפורים

משלוח מנות: במצווה זאת שולחים משלוחי מנות לאנשים.

קריאת המגילה: במצווה זאת קוראים במגילת אסתר

תיאור מרדכי

מרדכי היה מאוד אמיץ כי לא השתחווה להמן והציל את אחשורוש מידי המן ובניו (בקתן ותרש) שתכננו להרוג אותו.
בתחילה נקראה התהלוכה בשם "קרנבל".

בשנת 1932, הוכרז על תחרות למתן שם קבוע לתהלוכה.

מתוך כ-300 הצעות שהוגשו, נבחרה הצעתו של הסופר י"ד ברקוביץ' להעניק לתהלוכה את השם "עדלאידע" שהכוונה בה היא הגעה לשכרות עד לטשטוש מוחלט לאי-ידיעה.

זאת, על פי דברי רבה בתלמוד הבבלי. התפתחותה של העדלאידע היא פעם קראו לעדלאידע פעם קראו לעדלאידע קרנבל ובשנת 1932 שינו את שמה לעדלאידע.

תהלוכת העדלאידע הראשונה נערכה בתל אביב בשנת 1912.

Big image
Purim Carnival 2015 Sde Boker עדלאידע פורים תשע"ה התיכון הסביבתי שדה בוקר
Big image