חופש המצפון

הילה צדיק

מהו חופש מצפון ?

חופש המצפון היא זכות אדם, הקובעת כי כל אדם רשאי להחזיק בערכי מוסר התואמים את מצפונו. ערכים אלה אפשר שיתקיימו בזיקה לאמונה דתית או אידאולוגית.

בנוסף לכך קובע כי לכל אדם הזכות להכריע בין טוב לרע ולפעול בהתאם להכרעה זו, וזאת בכפוף לחוקי המדינה התקפים בזמן ובמקום.

בג"ץ דחה עתירת סרבני השטחים

בג"ץ מבהיר כי לא יאשר סרבנות לשרת בצה"ל על רקע אידיאולוגי: בית המשפט דחה את עתירתם של 8 חיילי מילואים, בראשות סגן דוד זונשיין, שדרשו לאפשר לחיילים שמצפונם לא מתיר להם לשרת בשטחים לא לשרת - מטעמי חופש המצפון.

השמונה עתרו לבג"ץ נגד החלטתו של הפרקליט הצבאי הראשי שלא לבטל את הרשעתם בדין משמעתי בגין סרובם לשרת בשטחים.

הזכות אותה דרשו שמונת החייליים שעתרו לבג"ץ בבקשה לא לשרת בשטחים היא הזכות לחופש המצפון, שכן שירות בשטחים מנוגד למצפונם. מנגד, בית המשפט אינו מסכים עם עתירתם, ונטען כי לא מדובר בשאלה מצפונית טהורה אלא בעמדה פוליטית אידאולוגית, הזכות עליה מנסה להגן בית המשפט היא היא הזכות לשוויון, שכן שמונת החיילים הללו לא יוצאים מן הכלל וחובתם לשרת את מדינתם ללא כל יחס או התחשבות בדעתם הפוליטית.

החופש האקדמי גובר על חופש המצפון

בחודש מאי לשנת 2009 בית המשפט דחתה את תביעתם של סטודנטים בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית ברחובות למנוע ניתוחי גופות בעלי חיים בשיעורי מבוא לזואולוגיה.

בבית המשפט המחוזי נדחתה בפסק דין תביעתם של סטודנטים בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית, וקבעה כי נתיחת גוויות של בעלי חיים במסגרת הקורס "מבוא לזואולוגיה" אשר הסטודנטים חויבו להשתתף בהן, הן חוקיות ועומדות בהוראות חוקי ההגנה על בעלי חיים.

הסטודנטים ניסו להגן על זכותם לחופש המצפון בטענה כי מסגרתם האקדמית אינה יכולה לכפות עליהם לבצע ניסויים בבעלי חיים הנוגדים את תחושת מצפונם האישית. מנגד, האוניברסיטה מנסה להגן על זכות יסוד נוספת - חופש אקדמי למטרות לימוד. שכן נטען על ידה כי הניסויים מבוצעים על גוויות של בעלי חיים כך שלא באמת נגרם להם כל סבל או פגיעה.

השופטת אף ציינה בפסק הדין כי החופש האקדמי גובר על חופש המצפון לאור העובדה שהסטודנטים העותרים אינם מתנגדים באופן קטגורי לניסויים בבעלי חיים. בית המשפט קיבל את עמדת האוניברסיטה וקבע כי יש לשמור על החופש האקדמי של האוניברסיטה, ולא תהייה באפשרותם של הסטודנטים להמשיך בלימודיהם אם לא יבצעו את הניתוחים שהוטלו עליהם במסגרת זו.