עבודה בתנך

מגיש:נאור

תנך

1. ציטוט מהתנך:הוּא יִהְיֶה לְּךָ לְפֶה וְאַתָּה תִּהְיֶה לּוֹ לֵאלֹהִים.

פסוק מספר שמות ד/טז שבּוֹ מודיע אלוהים למשה כי אַהֲרֹן אחיו יהיה דוברו ואילו משה יהיה לו לאלוהים. פסוק זה נאמר על ידי אלוהים למשה לאחר דיאלוג חריף ביניהם בו מנסה אלוהים להטיל על משה את תפקיד המנהיג על עם ישראל ואילו משה מנסה בכל דרך אפשרית להתחמק מקבלת התפקיד. לאחר שמשה גורס כי הוא כבד פה ולשון, אומר לו אלוהים כי אהרון ידבר אל העם במקומו ואילו משה יעביר אליו את דברי אלוהים.

2.ציטוט מהתנך:כְּבַד פֶּה וּכְבַד לָשׁוֹן אָנֹכִי.

ציטוט מהאגדה:פירוש הציטוט:שמות ד/י אותו אומר משה לאלוהים מול הסנֶה הבוער כאשר אלוהים מצַווה עליו לעמוד לפני פרעה ולדרוש ממנו לתת לבני ישראל לצאת ממצרים.

1.ציטוט מהאגדה:הָא לַחְמָא עַנְיָא

דִי אֲכָלּו אַבְהָתָנָא בְּאְַרעָא דְמִצְָריִם.

כָּל דִכְפִין יֵיתֵי וְיֵיכֹל, כָּל דִצְִריְך יֵיתֵי וְיִפְסַח.

הָשַׁתָּא הָכָא, לְשָׁנָה הַבָּאָה בְּאְַרעָא דְיִשְָׂראֵל.

הָשַׁתָּא עַבְדֵי, לְשָׁנָה הַבָּאָה בְּנֵי חֹוִרין.

פירוש התרגום: זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. כל הרעֵב יבוא

ויאכל, כל מי שצריך יבוא ויפסח. השנה )אנחנו( כאן, לשנה הבאה בארץ ישראל,

השנה )אנחנו( עבדים, לשנה הבאה בני חורין

2.ציטוט מהאגדה:"ַרבָּן גַּמְלִיאֵל הָיָה אֹומֵר: כָּל שֶֹּׁלא אָמַר שְׁלשָׁה דבִָרים אֵּלּו בַּפֶּסַח, ֹלא יָצָא יְדֵי חֹובָתֹו,

וְאֵּלּו הֵן: פֶּסַח, מַצָה, ּומָרֹור.

פירוש התרגוםפסח, מצה ומרור הם שלושה סמלים חשובים ומרכזיים בסדר הפסח. העיסוק בהם

הוא גם תוכני וגם לשוני, ויכול לעבות את העיסוק בחג הפסח באמצעות ההגדה.

בכל אחד מהסמלים מוזכרת יציאת מצרים, ולכן גם קטע זה מחזק את הקשר בין

הסיפור המקראי על יציאת מצרים לבין ההגדה של פסח. כל סמל מטופל בהמשך

בנפרד, לפי הסדר בהגדה.

שאלה 2

2.הטקס הנערך במשפחתי במהלך הקריאה של עשר המכות :אנו לוקחים יין כל מכה שנאמרת שופכים את היין לכוס וככה עושים לכל המכות ואז שופכים את היין לשירותים .

3.עשר המכות

המכה הראשונה היא ארבה

א. מראה המקום של המכה בתנ"ך הוא במצרים .כתובה המכה בתנ"ך בספר שמות, פרק י', פסוקים א'-כ

ב. המכה והנזק שגרמה היא גרמה לכך שכל הצמחים והיבול נשמדו על ידי המון החגבים שפשטו על שדות ופרדסי מצרים.

ג. כן הייתה התראה לפרעה

ד. בני ישראל לא נפגעו מהמכה הארבה לא גרם נזק, מאחר שהיו עתידים לצאת זמן קצר לאחר מכן ממצרים‏

ה. תגובת פרעה למכה: פרעה ממהר לקרוא למשה ולאהרון כדי להתנצל על החטאים שלו ומבקש מהם לצאת ממצרים

ו.מסקנותי הם:שמכת ארבה הייתה מכה קשה אשר גרמה הרבה נזק ושפרעה היה צריך לעצור את זה מכתחילה


המכה השניה היא דבר

א. מראה המקום של המכה בהמכה והנזק שגרמה היא גרמה לכך תנ"ך הוא במצרים.

כתובה המכה בתנ"ך – ספר שמות, פרק ט', פסוקים א'-ז'

ב.המכה והנזק שגרמה היא גרמה לכך

שכל הבהמות של המצרים מתו מה שגרם להם לא לאכל בשר והמוכרים הפסידו כסף

ג.כן הייתה התראה לפרעה

ד.בני ישראל לא נפגעו מהמכה בהמותהים לא ניזוקו

ה.תגובת פרעה למכה:פרעה, במקום להתרשם מהנס הברור, מתייחס לתשובת השליחים כאל פיתרון נוח - "אילו היו כל הבהמות מתות, אז הייתה לי בעיה, אבל, מכיוון שבהמות ישראל נשארו בחיים, אז אני אקח משלהם".

ו.מסקנותי הם:שכוחו של השם חזק מאוד ושהשם מחליט על חיי בעלי החיים

4. 10 מכות למצרים יש הם מקבלים את כל האש

אלו אלו עשר המכות

ויהי הדם הצפרדע והכינים

מכת ערוב של חיות רעות בדבר מתו הבהמות

ארבה חושך בכורות כולם היו חלומות רעות וכשהרקיע הפציר

משה חזר להיות צעירררררר. ומשה אז אמר וכן נתן דבר היטיב הוא לבצע ופתאום פרעה התחיל להיות צולע


מגיש :נאור מתנה