Nieuwsbrief MaatNetwerk

Cursus omgang met niet aangeboren hersenletsel

Nieuwsbrief Februari

Deze nieuwsbrief zal een korte introductie geven over de nieuwe cursus van MaatNetwerk: Omgang met niet aangeboren hersenletsel. MaatNetwerk heeft ondervonden dat mensen die iemand met een niet aangeboren hersenletsel in hun warme kring hebben vaak veel moeilijkheden ondervinden als het gaat om de omgang met die persoon.

De cursus

Eén van de diensten die Maatnetwerk aanbiedt is zorg voor NAH-patiënten (niet-aangeboren-hersenletsel). Hierbij valt te denken aan het begeleiden van de cliënten in hun dagelijkse bezigheden en of re-integratie op de arbeidsmarkt. Mensen met een NAH-aandoening gaan, vaak, na een lange periode van herstel in zowel ziekenhuis als revalidatiecentra huiswaarts om het leven weer op te pakken. Echter zal, als gevolg van de aandoening, enige persoonsverandering plaats hebben gevonden bij de getroffen persoon. Het brein van de patiënt werkt anders dan dat het daarvoor deed. Dit is echter, vaak, niet zichtbaar aan de buitenkant, waardoor de persoon als gezond kan worden beschouwd. Hoewel dat ook zo lijkt functioneert het brein niet meer 100%.

Omdat er vanaf de naaste familie vaak te weinig kennis is van de aandoening en hoe hier mee om te gaan, kunnen er veel misverstanden, irritaties en spanningen ontstaan. Het is een acceptatieproces wat tijd nodig heeft. Met professionele begeleiding voor zowel de getroffen persoon als de naaste familie, en eventuele naaste betrokkenen, kan dit proces gemakkelijker verlopen.

Het idee is: een cursus of een workshop, gericht op zowel de NAH-patiënt als naaste personen van de patiënt, die in logische en overzichtelijke wijze beide partijen introduceren aan de aandoening en hoe daar begrijpelijk, en daarvoor sociaalwenselijk mee om te gaan, zodat misverstanden, irritaties en spanningen kunnen worden voorkomen en beide partijen begripvol voort kunnen leven. In overleg met het MaatNetwerk, de professionals op het gebied van NHA-zorg, zal vorm kunnen worden gegeven aan het concept. Door middel van onderzoek, wordt gekeken in hoeverre het haalbaar is. Wat daarbij een rol speelt, is of er geld aan verdiend kan worden.

Ontwikkelingen

Hoe kunnen partners, familie en vrienden en collega's nu omgaan met iemand die nah heeft?. Omgaan met iemand die niet aangeboren hersenletsel heeft vraagt vooral veel begrip en geduld. En uw geduld zal dan ook regelmatig op de proef worden gesteld.


Er is inmiddels onderzocht wat voor veranderingen er over het algemeen optreden na het hersenletsel. MaatNetwerk probeert op deze veranderingen in te spelen door middel van de nieuwe cursus. MaatNetwerk zal ook constant wetenschappelijke onderzoeken in de gaten houden als het gaat over dit onderwerp. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zal de cursus hier ook op worden aangepast.

Een van onze nieuwe klanten

Nico

Dit is Nico. Nico zijn vrouw heeft een aantal jaren een heftig auto ongeluk gehad op de weg naar haar werk en sindsdien is het niet alleen het leven van zijn vrouw drastisch verandert, maar ook die van hem zelf. De omgang met zijn vrouw is er veranderd en hij weet niet goed meer wat hij van zijn vrouw kan verwachten.


De cursus die maatNetwerk biedt zal er voor zorgen dat Nico beter begrijpt wat hij van zijn vrouw kan verwachten en zal hij handigheden leren als het gaat om de omgang met zijn vrouw. Op deze manier

Met Vriendelijke Groet,


Brendan Drenth
Directeur MaatNetwerk
curus-NAH@maat.com