Vormentaal Romeinen

door Luuk Cranenburg

Coloseum

Coloseum

Het colosseum werd gebouwd in 70 na christus Onder heermatschappij Vespasianus (bron wikipedia) Piazza del Colosseo, Roma,Italië. je kunt zien dat het romeins is aan de boogjes en de laagjes opelkaar

Big image

basilica julia

Basilica julia

Het is gebouwd op 55 voor christus het is gemaakt in opdracht van Julius ceasar. (bron wikipedia) de plaats waar het te vinden is :Foro Romano Roma,Italië ( bron maps) Je kunt zien dat het romeins is de zuilen de boogjes een de openingen

Big image

tempel van castor en pollux

Tempel van castor en pullux

Het is gebouw in 484 voor christus omdat castor en pullux terug kwamen van een strijd. (bron wikipedia) het staat in Rome,Italië verder niks bekent ( bron maps)

Big image

Tempel van Hercules Invictus

Tempel van Hercules Invictus

Deze tempel is gebouwd in de 2 eeuw voor christus en in opdracht van Marcus Octavius Herrenus (Bron wikepedia) Het gebouw is te vinden op Piazza della Bocca della Verità,Roma,Italië (bron Maps) Je kunt zien dat het romeins is aan de zuilen en de ronde vorm

Big image

Tempel van Antoninus en Faustina

Tempel van antoninius en Faustina is gebouwd in 150 na christus de opdrachtgever is Antoninus Pius (bron wikipedia ) Het gebouw is te vinden in Rome,Italië (bron Maps) je kunt zien dat het romeins is aan de zuilen en het gebouwd wat er boven op staat
Big image