Zoönosen

Workshop zoönosen

Inleiding

Zoönosen spelen een belangrijke en soms nog ondergeschikte rol in de dierenartspraktijk. Zowel naar medewerkers toe als naar clientèle is het handig en verstandig meer aandacht aan veelvoorkomende en/of gevaarlijke zoönosen te besteden. Je kunt zowel je collegae als klantenkring voorlichten. Deze voorlichting geschiedt op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan: protocollen, waarschuwingstekens, informatiefolders, bijsluiters, presentaties, posters, adviesbrieven en gesprekken.

Wat onthouden mensen?

· 10% van wat we lezen

· 20% van wat we horen

· 30% van wat we zien

· 50% van wat we horen en zien

· 70% van wat we met anderen bespreken

· 80% van wat we evalueren en nabespreken

· 90% van wat we anderen uitleggen

Zoönosen

Opdracht

Ontwikkel per groep een ‘workshop’ van ongeveer 15 minuten voor je klasgenoten. Bedenk hiervoor, volledig naar vrije invulling, een creatieve, interactieve manier om de theorie over jullie zoönose zo goed mogelijk met je klasgenoten te delen. De basis is hierbij een presentatie met de theorie over de betreffende aandoening. Aanvullend kun je voor de workshop bijvoorbeeld denken aan: filmmateriaal, vragen, een quiz, discussie, goed/fout stellingen, een puzzel of iets dergelijks.

Week 5 - 1 februari

Werken aan workshop:


Je krijgt met zijn 3-en twee of drie zoönosen toegewezen.


Stap 1:


Ga vervolgens met zijn 3-en brainstormen over wat je al weet over deze zoönosen en schrijf dit op: dit kunnen rijtjes zijn, kreten, opsommingen, schema’s, medicatie, waarschuwingen, plaatjes/tekeningen, ‘spinnen’, pijltjesschema’s enz. Probeer echt voor jezelf naar voren te halen wat je weet van de betreffende aandoening en vul elkaar aan.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling zo snel en volledig mogelijk een samenvatting van internet af te plukken; je moet vooral met de stof bezig zijn om het je eigen te maken!


Stap 2:


Ga vervolgens bronnen zoeken die jullie gedachtes bevestigen en / of aanvullen.

Week 6 - 8 februari

Ga verder met het ontwikkelen van de workshop.


Tijdens de presentatie/workshop bespreek je in ieder geval de volgende punten:· Eigenschappen van het micro-organisme
· Symptomen bij het dier
· Besmettingsroute
· Symptomen bij de mens
· Behandeling bij de mens
· Preventie
· Incidentie

Week 7 - 15 februari

Stel elkaar op de hoogte van de zoönosen die jullie gezamenlijk of afzonderlijk gaan presenteren en wees kritisch naar elkaar: komen alle bovengenoemde punten aan bod? Is de informatie duidelijk voor een diereigenaar? Missen er nog punten? Oefen met elkaar.


Kijk ook naar de andere zoönosen en bedenk voor elke zoönose ten minste 2 vragen die je als huisdiereigenaar zou kunnen hebben over de betreffende zoönose. Schrijf deze op en mail deze uiterlijk 19 februari naar sjp.thissen@wellant.nl zodat deze vragen gesteld kunnen worden op 29 februari als de zoönosen gepresenteerd worden.

Week 9 - 29 februari - Workshop verzorgen

Elk groepje geeft zijn workshop van ongeveer 15 minuten. Daarnaast is er per workshop maximaal 5 minuten tijd voor vragen.