רצינו שתדעו 34, תשע"ו

7 במאי 2016, כ"ט סיון

שלום לכולם

ביום שלישי האחרון נפגשנו ליום למידה משותף.


המצגות נשלחו אליכם כבר באותו יום והן נועדו לשימושכם מול המורים. אני חוזרת ומבקשת - אל תשלחו את המצגות בלי התייחסות אליהן בפסגות. התנהלות כזו יוצרת אי הבנות, הוצאת דברים מהקשרם ולעתים גם היסטריה מיותרת.

ביצוע משובים עם בתי הספר

מייד לאחר הפסח הועבר אליכם מסמך הנחיות לביצוע המשוב עם בתי בתי הספר. הדגש הוא בחלט עם בתי הספר ולא על בתי הספר. אנא הקפידו לקיים תהליך למידה משותפת עם צוותי בתי הספר.


מזכירה שאת סיכום המשוב עליכם לשלוח אלי. בינתיים קיבלתי את המשובים של ניב בלבד.

רישום ליון עיון מדריכים

במהלך השבוע נשלח אליכם קישור לרישום ליום עיון למדריכים ב-5 ביולי, בנושא יהודי אתיופיה "כמה טוב שבאתם הביתה". מדריכים שטרם נרשמו מתבקשים לעשות זאת.

מורים חדשים - השתתפות בהשתלמות מפמ"ר כחלק מהשתלמות הסטאז'.

מורים חדשים מחויבים בהשתלמות סטאז' בם 60 שעות. לאחרונה הצלחנו להביא למצב בו מורים חדשים יוכלו להשתתף בהשתלמויות מפמ"ר ולהחליף 10 שעות מתוך השתלמות הסטאז' בהשתלמות שלנו. כדי לקבל את האישור יהיה עליהם להציג אישור ממני. אישורים אלה יינתנו על בסיס המלצות שלכם כמובן.


אנא הביאו את החידוש לידיעת רכזי המקצוע בבתי הספר שלכם.

ספר חדש: א"י סרגל זמנים היסטורי

פרופ' עמירם ברעם (רפואה) הוציא לאור ספר הקרוי: ארץ ישראל, סרגל זמנים היסטורי, מאברהם אבינו ועד סוף מלחמת העצמאות. הספר בנוי בסגנון לקסיקוני והוא מתייחס לתקופת בית ראשון ושני, השליטים והאימפריות השונות ששלטו בארץ, וכן התחדשות ההתיישבות היהודית עד מלחמת העצמאות. כמו כן מופיעים בספר נספחים על בני הדתות השונות שחיו וחיים בארץ.


אנא יידעו את המורים שלכם על דבר קיומו של הספר.

אירועים משמעותיים

השבוע נציין את יום הניצחון על גרמניה הנאצית

יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה

יום העצמאות


כל אחד ממועדים אלה ראוי שיזכה לשבוע משלו וכולם התרכזו יחד.


שבוע היסטורי, מרגש ומענין לכולנו

והינה שוב הקטע הנצחי:

שישים שניות על 61 שנה

להתראות

אורנה