עבודה בנושא עשרת הדברות!

מגישה: אמילי .ט.

העבודה...

עבודה זו מתעסקת בעשרת הדברות.

בעבודה זו למדתי על עשרת הדברות בכללי והתמקדתי גם על דיבר אחד, בנוסף למדתי על משה רבינו בראי האומנות.

כמו כן למדתי על מעמד הר סיני וחשיבותו.

במשימה זו אסכם את כל העבודות ותראו את התוצר הסופי של כל המשימות...

משימה 1- ענן מילים

במשימה זו היה צריך להתמקד במעמד הר סיני וליצור ענן מילים בו ייכתבו מילים עם קשר לאירוע..
Big image

משימה 2- משה בראי האומנות

במשימה זו היה צריך להתמקד ולחפש תמונה או פסל של משה רבינו לקרוא ולהסביר עליה

משימה 3- לוחות הברית 2

במשימה זו היה צריך לכתוב על כל עשרת הדברות לכתוב את המשמעות שלהן ולצרף תמונה, בנוסף היה צריך לצרף פיתקית עם לינק לפרשנות הדברות.

משימה 4- מבט ממוקד על דיבר

במשימה זו היה צריך להתמקד על דיבר אחד לפרט עליו ולהוסיף משפט שלדעתנו צריך להכלל בעשרת הדברות.

(את העבודה הזו עשיתי בזוג עם ירין)