Esitlus

Kutseõppe didaktika

Õpiprotsessi toetavad tegurid

Füüsilised tegurid:

Kaasaegne sisustus -esteetiline

Kaasaegsed õppevahendid - tehnika - aitavad kaasa õppeprotsessi läbiviimisel (näiteks projektori abil saab õpetaja slaide näidata)

Korras õppeklass - esteetiline mõju

Nõuetele vastav mikrokliima - terviseohutusnõuded on täidetud

Valgustus - terviseohutusnõuded on täidetud

Avarad ruumid - ruumi on vaja töö tegemiseks ning tagab ohutuse


Sotsiaalsed ja vaimsed tegurid:

samaealised õpilased (võrdne tase) - lihtsam õpetada

õppimisprotsessi toetav õpetaja - tõstab motivatsiooni õppimisel

positiivne õhkkond - kergendab õppimist

väikesed grupid - lihtsam õpetada

õpiabi - ei pidurda õppeprotsessi

paindlikkus - mitmekesised võimalused õppimiseks

traditsioonid - kinnistavad "grupivaimu"

toimiv kodukord - distsipliin

tulemustele orienteeritus grupis - tõstab õpimotivatsiooni

omavahelised head suhted - hoiab positiivset õhkkonda

huumor, kui positiivne edasiviiv jõud


Probleemid õppekeskkonnas

Füüsilised probleemid:

Nõetele mittevastav mikrokliima - ei ole täidetud terviseohutuse nõuded, ohud haigusele, enesetundele jne

ebapiisav valgustus - mõjub silmadele halvasti

puudulik ventilatsioon - mõjub hingamisele halvasti

töövahendite puudus - õppeprotsessist kõrvale jäämine

töökohtade puudus - õpilastel pole ruumi töö tegemiseks

valed viimistusmaterjalid ruumi ehitusel - halb koristada

ruumipuudus - ei ole ruumi töö tegemiseks


Sotsiaalsed ja vaimsed probleemid:

motivatiooni langus - pidurdab õppeprotsessi

väikesed distsipliiniprobleemid - pidurdab õppeprotsessi

liiga kõrged nõuded õpilastele ja õpetajatele - põhjustab stressi
Margus Ainsalu, Madli Põldoja, Tiina Suumann, Taimi Samblik

1/3 ruumist

Maaliklass - ruumipuudus