מנהגי חג הפסח

זיו סנדץ' ד'2

המנהג הראשון

להחביא אפיקומן

המחצית הגדולה של המצה האמצעית משלוש מצות צלחת הסדר . לאחר
בציעתה מוחבאת כזכר לצידה שצררו בני ישראל בצאתם ממצריים. יש
מניחים את האפיקומן על הכתף להמחיש את זכר יציאת מצריים. נהוג
שהילדים מנסים לגנוב את האפיקומן ודורשים תמורתו מתנה.

מנהג השני

לקרוא את הגדת פסח

קוראים קטעים מן המקרא, ברכות מזמורים ושירים שנערכו כדי לספר ביציאת מצרים בליל הסדר. ההגדה החלה להתעצב בתקופת המשנה לאחר חורבן בית שני המתכונת המוכרת לנו היום התעצבה כנראה בתקופת גאונים.

המנהג השלישי

לא אכול חמץ

אסור לאכול חמץ לזכר זה שלא היה לבני ישראל זמן לאפות לחם והם הכינו מצות וזה מה

שהם אכלו