זיהום סביבתי

בארץ ובעולם

זיהום האדמה (סביבה)

זהו זיהום הפוגע קשות באדמה אך גם במי תהום ולפעמים אפילו באוויר כאשר נשרף.
Big image

זיהום המים

זיהום המים בתמונה זו נובעת מפיצוץ צינור נפט. זהו זיהום אחד מתוך כל כך הרבה זיהומים סביבתיים שנגרמו למים.
Big image

זיהום האוויר

זיהום האוויר שבתמונה נגרם בגלל יצור חשמל. סוג זיהום זה פוגע בנו אישית הכי הרבה בגלל: שהאוויר שמזוהם הוא אותו אוויר שאנו נושמים.
Big image

זיהום העולם

זהו סרטון המראה כיצד זיהום כדור הארץ נגרם בגלל צרכינו.
זיהום אוויר