ביוטק על p53

השפעת נטאלין ו-MG132 על הצטברות p53

תקציר המחקר

במחקר זה בדקנו את השפעת נטאלין ו-MG132 על הצטברות p53 בתאים פיברובלסטיים מריאת אדם. p53 הוא חלבון המשתתף בבקרה על חלוקת התא, הוא משמש כפקטור תעתוק, כלומר הוא גורם ליצירה של חלבוני תיקון במידה ויש טעות ב-DNA, במידה ואי אפשר לתקן את ה-p53 DNA גורם ליצירת חלבונים ששולחים את התא לאפופטוזיס. במחקרים נמצא כי p53 או פגיעה בו מעורבים ב-50% ממקרי הסרטן.

במחקרנו מצאנו שנטאלין וש-MG132 גרמו לעלייה בריכוז p53 בתאים שנחשפו אליהם מפני שנטאלין הוא חומר שמעכב את הפירוק של p53 מאחר והוא נקשר ל-mdm2 חלבון שהוא חלק ממערכת האוביקוויטין. MG132 גם הוא העלה את ריכוז p53 מכיוון שהוא חומר המעכב את הפרוטאוזום.

כיצד עבדנו?

Big image

כימות בשיטת ברדפורד

כימות צבע מתמונת הג'ל

Big image