יום ירושלים

שמות רבים לירושלים...

עיר דוד

על שם דוד המלך שהקים את ירושלים...

העיר העתיקה

ירושלים נקראת כך מפני שהמקום הוא מקום עתיק מתקופת התנ''ך וכי נשמרו בה מבנים עתיקים.

עיר ה'.

מפני שהתרחשו בה בתקופת התנ"ך התגלויות של ה' ומפני שה' בחר בה.
Big image

כ"ח באייר_יום ירושלים

Big image
Big image

מדוע בחרנו בשמות האלה???

מפני שלדעתנו הם השמות הכי משמעותיים ומתאימים לירושלים...

הילה לכטרניק, ועמית גורן.

Big image