Weg van Techniek

het weglekken van vrouwelijk technisch talent

Vrouwen en bedrijven gezocht!

In het onderzoek Weg van Techniek zijn wij op zoek naar vrouwen die de techniek hebben verlaten. Met deze vrouwen willen wij interviews houden waarin we zullen inzoomen op keuzes in de carrière. Daarnaast zijn we op zoek naar best-practises, waarbij wordt onderzocht hoe technische organisaties er wél in slagen om vrouwen aan zich te binden.


Wilt u meedoen aan het onderzoek of kent u iemand die hieraan mee zou willen doen, stuur dan een e-mail met uw contactgegevens naar rabia.coban@windesheim.nl en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Aanleiding tot het onderzoek

Veel technische bedrijven kampen met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers en de verwachting is dat deze tekorten ook in de komende jaren zullen blijven bestaan. Om deze tekorten op te vangen wordt hard gewerkt aan het motiveren van jongeren om een technische opleiding te gaan volgen (zie bijvoorbeeld Techniekpact, 2014). Daarbij wordt met name ook aandacht besteed aan het werven van meisjes. Het blijkt echter dat een aanzienlijk deel (ruim 40%) van de jongeren die een technische opleiding hebben gevolgd niet terecht komt in een technisch beroep en vrouwen zijn in deze groep oververtegenwoordigd. Om te zorgen voor voldoende geschoolde medewerkers voor technische bedrijven, moet dus niet alleen gewerkt worden aan het interesseren van meisjes voor een technische opleiding, maar moet ook voorkomen worden dat technisch geschoolde meisjes en vrouwen ‘weglekken’ naar andere sectoren.

Big image

Belang diversiteit binnen bedrijven

Onderzoek toont aan dat diversiteit in het personeelsbestand (zoals bijvoorbeeld diversiteit qua gender) een positief effect heeft op bedrijfsresultaten en met name ook goed is voor de innovatiekracht. Maatregelen om het weglekken van vrouwen te voorkomen dragen dus niet alleen bij aan het voorkomen van personeelstekorten maar ook aan het verhogen van de kwaliteit van de sector.

Onderzoeksvraag

Vanuit bovengenoemde context is binnen het lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid een onderzoek gestart waarin de volgende vraag centraal staat:


“Wat zijn de redenen dat vrouwen die aanvankelijk weg waren van de techniek en een technische studie hebben afgerond, toch weg gaan uit de techniek, waarom gaan of blijven ze er niet werken?”


Dit onderzoek start met een vooronderzoek waarin een aantal vrouwen worden geïnterviewd die voor techniek gekozen hebben en die in deze sector zijn blijven werken, of juist niet. De vragen in dit interview zullen met name gericht zijn op de keuzemomenten om al dan niet te werken in de techniek. Daarnaast willen de onderzoekers een aantal best-practises bekijken, waarbij wordt onderzocht hoe technische organisaties er wél in slagen om vrouwen aan zich te binden.