נשיא במדינת ישראל חיים ויצמן

האם צריך נשיא במדינת ישראל מגישה אושר

חיים ויצמן הנשיא הראשון של מדינת ישראל