מטלת אמצע- פסיכולוגיה ארגונית

7.5.2016

יעל שפיגלמן 308378942

דניאל פרוינד 308275916

דניאל קלנר 203569843

איילת טאובר 204248769