ICT Business

Trends, Threats and Opertunities in ICT

Trends

 • Everything & Everywhere! --> "The Internet of Things"
 • Bring Your Own Device = BYOD
 • in the Cloud
 • Virtualisatie servers/cliënts
 • Mobile Apps
 • Streaming media/apps/etc.
 • Betaalde diensten zoals Netflix
 • Open Source software: Skype/Proxmox/OpenERP/OpenOffice

Threats

 • Overflow aan data
 • Datamanagement, het organiseren van data
 • Security, virus&malware en botnets
 • Infrastructuur, IPv4 vs IPv6
 • Open Internet: NSA/CIA/KGB/MOSSAD/IS/etc.
 • Beperking hardware, grens bereikt?
 • Kwetsbaarheid door grote internet knooppunten
 • Netneutraliteit, congestie op het netwerk
Internet Protocol - IPv4 vs IPv6 as Fast As Possible

Oppertunities

 • Standarisering ERP, Windows10 (1 platform, multiple devices)
 • Verbetering security, WiFi/www./Virus&malware
 • Interface/Intermediar tussen verschillende OS'en
 • Hergebruik van data zoals data KNMI gebruikt door Buienradar
 • Digitalisering van (vraag)loketten, besparing op overhead/administratie
 • Beheren en toegankelijker maken van data
 • Klimaatneutraal werken door b.v. warmte datacenters te gebruiken voor verwarming van huizen.
 • Internetwaakhond die internet monitort op verdachte activiteiten. Deze dient wel totaal neutraal gekozen te worden en te werken (Regeling vanuit de UN?)
Big image