Zaproszenie

Zapraszam do gry

Wszyscy chętni do zabawy w różne gry fizyczne proszę zgłaszać się do p. A. Kowal