האגרת השבועית של המזכירות הפדגוגית

ינואר 2016 (18) משרד החינוך

דברי מ"מ יו"ר המזכירות הפדגוגית דליה פניג

המעבר הדמוגרפי והמעבר ללמידה משמעותית

מודל המעבר הדמוגרפי (Demographic transition model) מבוסס על פרשנות של הדמוגרף האמריקאי וורן תומפסון משנת 1929.

המודל מנסה, באמצעות ארבעה שלבים, להסביר את התהליך של מעבר משיעור גבוה של ילודה ותמותה לשיעור נמוך של ילודה ותמותה, כחלק מצמיחה כלכלית של מדינות - מהיותן מדינות בעלות כלכלה קדם-תעשייתית לכלכלה תעשייתית.

בשלב ראשון, בחברה פרה-תעשייתית, שיעור הילודה גבוה וגם שיעור התמותה גבוה.

השלב השני מתחיל עם תחילת תהליכי התיעוש. בשלב זה חלה ירידה חדה בשיעורי התמותה, כתוצאה מהתפתחות הרפואה ומהשיפור בתנאי התברואה. לעומת זאת, הילודה נותרה בלא שינוי כי שינוי בשיעורי הילודה קשור לתפיסה תרבותית, מסורתית, חברתית וזהו שינוי מהותי, תודעתי ואיטי. דבר זה יוצר חוסר איזון והחברות בשלב זה מאופיינות בעליה חדה באוכלוסייה. השלב השני, בחלק מהמדינות אורך שנים ארוכות.

בשלב השלישי מתחילה ירידה בשיעורי הילודה ובשלב הרביעי שיעורי הילודה ושיעורי התמותה נמוכים.

הרפורמה ללמידה משמעותית טומנת בחובה שינויים מבניים כמו: חלוקת תכניות הלימודים ל70% ול30%, איחוד שאלונים וצמצום מועדי בחינה ושינויים מהותיים הקשורים לעיצוב תהליכי הוראה, למידה והערכה.

השינויים המבניים נקבעו על פי לוחות זמנים ידועים מראש. המחזור הראשון שעליו חלה הרפורמה לומד היום בכיתה י"א ועומד לפני בחינות הבגרות החיצוניות במתכונתן החדשה החל ממועד הקיץ הקרוב (חלק קטן מהתלמידים כבר ממועד החורף הנוכחי).

השינויים המהותיים, של מעבר כל ההוראה- למידה- הערכה, לתהליכים מעמיקים המשלבים דרכי ה.ל.ה חלופיות הם תהליכים איטיים. תהליכים אלה כרוכים בשינויי תפיסה, הכשרה, פיתוח מקצועי והדרכה. כל אלה דורשים זמן ארוך והם תהליכים ארוכי טווח.

התקופה הנוכחית, בה החלו השינויים המבניים, אך עדיין לא הושלמו כל התהליכים המהותיים, דומה לשלב השני של המעבר הדמוגרפי. תקופה זו היא שלב בלתי נמנע בכל רפורמה המשלבת את שני סוגי השינויים. הדרך שלנו להתמודד עמה היא לתת תמיכה מלאה לכל הצוותים החינוכיים ולכל התלמידים ולהבטיח באופן מלא שלא ייפגעו בתהליך.

במפגש שהתקיים ביום חמישי שעבר בתל אביב, בהשתתפות מנכ"לית משרד החינוך, מנהל המִנהל הפדגוגי, צוותי מִנהל חברה ונוער ואנוכי, עם עשרות תלמידי כיתות י"א מכל רחבי הארץ, הבטיחה גב' מיכל כהן לתלמידים שלא תיפגע הצלחתם בבחינות הבגרות.

אנו, חברי המזכירות הפדגוגית, נשדר למורים ביטחון ותמיכה, נענה לכל השאלות, נבהיר את הסוגיות הדורשות ברור ונוביל יחד עם כל מטה משרד החינוך את המערכת לחוף מבטחים ולצמיחה פדגוגית.

אגף א' לפיתוח פדגוגי

Big image

מיזם "צו 8 חינוכי" - תרגיל ארצי ללמידה בחירום

המזכירות הפדגוגית מובילה מיזם פדגוגי המכונה "צו 8 חינוכי" - למידה מרחוק באמצעות מערכות טכנולוגיות מתקדמות לתלמידי החטיבה העליונה במטרה לשמור על רצף למידה לקראת בחינות הבגרות במצבים בהם לא תתאפשר הגעה לבית הספר. מיזם זה יופעל בתרגיל למידה בחירום, שעורך מינהל תקשוב ומערכות מידע ובשיתוף מטח. בתרגיל יועברו שיעורים סינכרוניים ברשת באמצעות מערכת ללמידה מרחוק על ידי מורים ומורות מתנדבים. נרשמו למיזם 130 מורים שעוברים בימים אלה הדרכות להעברת שיעור אינטראקטיבי מיטבי. לקראת התרגיל נבנתה מערכת של 41 שיעורים במגוון תחומי הדעת בארבעת ימי התרגיל - קישור למערכת השיעורים .

התרגיל יתקיים בתאריכים 1/2/16- 4/2/16 בין השעות 21:00-16:00

הועבר מכתב למנהלי בתי הספר ובו קישור הרשמה לתרגיל- קישור הרשמה למורים .

לתשומת לבכם - הצלחת התרגיל תלויה במידה רבה ביידוע מנהלים מורים ותלמידים על קיומו של התרגיל ובמידת החשיבות שמייחסים לו.

מצדיעים למורים המתנדבים ומאחלים לכולם הצלחה במיזם.

חינוך גופני

הפרס הארצי בחינוך גופני

הפרס הארצי בחינוך גופני מוענק אחת לשלוש שנים למורות ולמורים מצטיינים ולבתי ספר מצטיינים. בטקס מרשים בהשתתפות ראשי ערים וראשי מועצות מקומיות ומנהלי בתי"ס שנערך בחולון, ביום שני כ"ג בטבת תשע"ו, 4/1/16, חולקו הפרסים למצטיינים.

תהליך הבחירה החל כבר בשנת הלימודים תשע"ה, הוקמו ועדות מחוזיות והן שבחרו את הזוכים בפרס החינוך הגופני ברמת המחוז. מתוך זוכים אלה הומלצו שני בתי ספר ושני מורים מצטיינים, מכל מחוז, לפרס הארצי. הוועדה הארצית, ביקרה בכל בתי הספר המומלצים ומהם נבחרו הזוכים בפרס הארצי. הטקס נערך באולם פיס קציר חולון, שהיה מלא מפה לפה, במעמד ראש עיריית חולון; פרופ' רוני לידור, יו"ר ועדת מקצוע חינוך גופני; מר אברהם זוכמן המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני ומר עפר שמעוני, מנהל המח' לפיקח על החינוך הגופני.

המורים הזוכים בפרס הארצי:

גב' אירנה מישפטוב – בית ספר היסודי דוד אלעזר, קריית גת

גב' דורית וייסבלט – תיכון קריית שרת, חולון

מר זאב ויטמן – תיכון ליד האוניברסיטה, ירושלים

מר יוסי זרקא – בית הספר העל יסודי האזורי, מגידו

מר רינאן אבו חלאף - בית הספר היסודי אבן חילדון, אום אל פחם

גב' רינת ברקוביץ – תיכון יצחק רבין, מזכרת בתיה

בתי הספר שזכו בפרס הארצי:

בית הספר היסודי "אילן רמון", ירושלים

בית הספר "גאון הירדן", קיבוץ נווה איתן

בית הספר היסודי "כפר שמריהו", כפר שמריהו

אולפנת עופרה, עופרה

בית ספר העל יסודי "צפית", כפר מנחם

בית הספר לחינוך מיוחד "שחף", קבוצת דגניה א'

ברכות לזוכים!

Big image

משחקי הגמר הארצי לבתי הספר התיכוניים בכדוריד

משחקי הגמר הארצי בכדוריד לבתי הספר התיכוניים, לתלמידים לחוד ולתלמידות לחוד, נערכו בקרית שרת חולון לעיני כ-2000 צופים. המשחקים אורגנו על ידי הפיקוח הארצי על החינוך הגופני בסיוע התאחדות הספורט לבתי הספר ועיריית חולון.

למשחקי הגמר העפילו קבוצות, הן של התלמידים והן של התלמידות, מתיכון קציר חולון ומתיכון עמית עמל ראשון לציון.

בשני המשחקים גברו תלמידי ותלמידות תיכון קציר חולון על תיכון עמית עמל ראשון לציון.

תלמידי ותלמידות תיכון קציר שזכו באליפות, מועמדים לייצג את משרד החינוך - הפיקוח הארצי על החינוך הגופני באליפות העולם לבתי ספר שתיערך בצרפת בחודש מרץ 2016.
Big image

תחרויות הגמר הארצי לבתי ספר במרוצי שדה

תחרויות הגמר הארצי לבתי ספר לכיתות ז'-י"ב במרוצי שדה, לתלמידים ולתלמידות, יערכו בעמק המעיינות זאת השנה ה-29. לתחרויות הגמר העפילו נבחרות בתי ספר אשר זכו במקומות הראשונים בכל מחוז. האליפות מאורגנת על ידי הפיקוח הארצי על החינוך הגופני בסיוע התאחדות הספורט לבתי הספר ומ.א עמק המעיינות, ואמורים ליטול בה כ-1500 תלמידים ותלמידות. בסיום התחרויות תקבענה קבוצות בתי הספר, תלמידים לחוד ותלמידות לחוד, שתהיינה מועמדות לייצג את הפיקוח הארצי על החינוך הגופני במשרד החינוך באליפות העולם לבתי ספר במרוצי שדה שתיערך בחודש אפריל 2016 בהונגריה.
Big image

אגף חברה ורוח

הטמעת ערכים במדעי החברה

ביום ה', ד' בשבט תשע"ו ה14/1 התקיים מפגש סינכרוני בנושא " הטמעת ערכים במדעי החברה".

את המפגש העבירה הגב' עדה ספיר, מדריכה ארצית להטמעת ערכים במדעי החברה.

במפגש הודגש הצורך והחשיבות בשילוב דיונים ערכיים בהוראת תכני הלימוד במדעי החברה

וזאת במטרה להעמיק את רמות החשיבה של הלומד , לפתח חשיבה מוסרית ולקדם למידה משמעותית.

בשנה זו, המורים נדרשים לכלול את נושא הערכים לפחות באחת ממטלות ההערכה החלופית במסגרת ה30% במפגש ניתנו כלים לשילוב דיונים ערכיים בשיעורים והצעות לשילוב סוגיות ערכיות במטלות הערכה חילופית .

"גאוגרפיה - אדם וסביבה" ו"מולדת, חברה ואזרחות"

השתלמות מורים מובילים, בבתי ספר על יסודיים, לגיאוגרפיה אדם וסביבה בבית יציב

בשבוע הראשון של השנה (האזרחית) החדשה התכנסו שתי קבוצות של מורים מובילים בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים לקמפוסים של שלושה ימים להשתלמות על "דרכים אחרות ללמידה".

שתי הקבוצות כללו מורים צעירים יחד עם מורים ותיקים, מכל מגזרי החינוך בארץ: יהודים, ערבים ודרוזים, דתיים וחילוניים. הקבוצה הייתה מעניינת ומגוונת והחברים שהגיעו מכל רחבי הארץ – מרמת הגולן ועד הנגב, היו סקרנים ושיתפו פעולה. תוך זמן קצר המורים הכירו זה את זה ושכחו שנפשו לראשונה לפני כמה שעות.

המשתלמים התנסינו בדרכים שונות להוראה, כאלה שאנחנו בדרך כלל לא משתמשים בהם: במסגרת קבוצה אחת ביקרנו במרכז ג'ו אלון לתרבות הבדוואים, סיירנו באתרים מעניינים בבאר שבע – כאלה שמראים את הדברים החדשים והמרתקים המתרחשים בעיר הדרומית (אזורים של תעשיות סייבר והיי טק שמתרכזים בהם משרדים של חברות בינלאומיות, פארק נחל באר שבע ועוד), וביקרנו במעבדה לחישה מרחוק באוניברסיטת בן גוריון. התנסינו במחקר של שינויים סביבתיים באמצעות גוגל ארץ. למדנו תוך שימוש בכלים שיתופיים (מצגות, טפסים). ניסינו להבין את הפסיכולוגיה של המשתמשים באינטרנט וכיצד לשלב אותה בעשייה בכיתה. בערב למדנו מעמיתנו כלים ושיטות שנוכל ליישם בעבודת ההוראה ולהפוך אותה מעניינת ורלוונטית יותר עבור התלמידים שלנו וגם עבורנו.

הקבוצה האחרת – המורים בבתי הספר היסודיים התמקדו בפדגוגיה מקדמת הוראה משמעותית, בגיוון דרכי ההוראה - למידה ובלמידה חוץ כיתתית.

המשתלמים נחשפו לרציונל תוכניות הלימודים מכיתה ב' עד ו'. לחיבור בין תוכניות הלימודים ל"הוראה המשמעותית".

המשתלמים נחשפו לחידושים ולשילוב מרתק של טכנולוגיה ב- MindCet שהיא "חממה" טכנולוגית לפיתוח מיזמים חדשניים בתחום החינוך תוך שילוב טכנולוגיות מגוונות בחסות מט"ח.

אגף שפות

מפגש בוחנים לקראת בחינות הבגרות בע"פ – ערבית למגזר היהודי

כל המורים הבוחנים במסגרת בחינות הבגרות בע"פ בשאלון 019205 הוזמנו למפגש בוחנים שהתקיים ביום ג', 12.1.16 ב' שבט תשע"ו, בין השעות 16:00 - 18:00, באוניברסיטת ת"א , חדר 133 בבניין גילמן , בניין מדעי הרוח.

במפגש זה ניתנו הנחיות בנוגע להיערכות לקראת הבחינות ואופן ביצוען , לאור העובדה שזוהי השנה האחרונה שבה נערכות הבחינות בע"פ במסגרת היבחנות חיצונית.

יום העברית

בשבוע שעבר צוין במערכת החינוך יום העברית. בתי הספר ציינו את היום במגוון פעילויות העשרה: סדנאות, חידוני "אלוף העברית" ושיעורים מיוחדים שעסקו בפלא העברית, בדמויותיהם של מחיי השפה ובסוגיות לשוניות שונות.

בזכות שיתוף פעולה שנרקם בין הפיקוח על הוראת העברית לבין הטלוויזיה החינוכית הקדישה זו את לוח שידוריה במשך כל יום העברית לתכניות ומִשדרים שעסקו בשפה העברית ובדמותו של אליעזר בן-יהודה. רשת ב של קול ישראל שידרה אולפן לילה מיוחד "לילשון" שעסק בהוראת השפה במערכת החינוך, שפה ותקשורת ושפה ותרבות.

האקדמיה ללשון העברית העבירה משדר מקוון בשידור חי לתלמידי בית הספר היסודי. המשדר הועבר מחדר בן יהודה שבאקדמיה ללשון העברית, ועסק בפועלו של בן-יהודה.

אגף מדעים

אקדמיה ברשת לקראת ספירת הציפורים השנתית

לקראת ספירת הציפורים השנתית ולשם הגברת המודעות למגוון המינים בארץ ולחקר הציפורים, יזם הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שתי הרצאות במסגרת "אקדמיה ברשת" :

הרצאה ראשונה התקיימה בכ"ג בטבת תשע"ו, 4.1.2016 . הגב' שלומית ליפשיץ ממרכז הצפרות הישראלי ומהמרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הרצתה בנושא "מדע אזרחי" –אזרחים למען חקר הציפורים", במסגרת ההרצאה הוסבר מהו מדע אזרחי והוצעו דרכים בהן יכול הציבור לאסוף נתונים לצורכי מעקב אחר אוכלוסיית הציפורים. עשרות מורי מדע וטכנולוגיה השתתפו בהרצאה זו.

הרצאה שניה התקיימה בכ"ד בטבת תשע"ו, 5.1.2015 . מר עמיר בלבן מנהל התחנה לחקר ציפורים בירושלים נתן הרצאה בנושא: "פרא בעיר- טבע כמנוף להתחדשות". ההרצאה שצולמה בתחנה לחקר הציפורים עסקה במגוון בתי הגידול המתאפשרים גם בעיר. עשרות כיתות מתלמידי היסודי והחט"ב השתתפו בהרצאה זו.

ההרצאות התקיימו בשיתוף מינהל התקשוב ומערכות מידע.

הרצאות אקדמיה ברשת במסגרת שבוע החינוך והחלל הישראלי – 2016

במסגרת אירועי שבוע החלל הישראלי 2016 תתקיים בין התאריכים 31.1.2016 - 4.2.2016 סדרת הרצאות מקוונות – אקדמיה ברשת.

מטרת ההרצאות לחשוף את הלומדים לחדשנות בשדה המחקר בנושא חלל וכן לפיתוחים טכנולוגיים בדגש על חלל כחול לבן.

ההרצאות מיועדות למורים למדע וטכנולוגיה , מורים לגיאוגרפיה, תלמידי בית הספר היסודי ותלמידי חטיבת הביניים.

ההרצאות לתלמידים יינתנו בשפה העברית והערבית.

ההרצאות ביוזמת המשרד החינוך: אגף מדעים, הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה, אגף חברה ורוח - הפיקוח על הוראת גאוגרפיה - אדם וסביבה, מנהל תקשוב ומערכות מידע

בשיתוף עם משרד המדע הטכנולוגיה והחלל, סוכנות החלל הישראלית, קרן רמון ועמותת SpaceIL.

במצורף קובץ ובו מידע על ההרצאות במסגרת האקדמיה ברשת בשבוע החלל הישראלי – 2016

קישור להרשמה

Big image

הכנס השנתי ה – 16 לחינוך סביבתי תשע"ו

כנס החינוך הסביבתי השנתי מתקיים מזה 16 שנים. שותפים להפקתו השנה מכללת סמינר הקיבוצים ומכללת בית ברל, משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע, מרכז השל לקיימות והרשת הירוקה. כנס זה נחשב בשנים האחרונות לכנס גדול ומרכזי המחבר סביבה, קיימות וחינוך. מידי שנה משתתפים בכנס למעלה מ- 700 משתתפים, בהם חוקרים מהאקדמיה בתחום החינוך הסביבתי, אנשי חינוך (מורים, מנהלים, מפקחים ומפתחי חומרי לימוד), סטודנטים להוראה ולתארים מתקדמים הקשורים לחינוך ומחקר חינוכי, סביבתי וחברתי, ארגוני סביבה וחברה, עובדי רשויות מקומיות ואנשים שהחינוך יקר להם למען חוסנה של החברה בישראל.

כנס החינוך הסביבתי בתשע"ו יעסוק בשאלות של מזון, קיימות וחינוך. הכנס יבחן את הקשר שבין חינוך לתחום המזון והסביבה, בתיאוריה, במחקר ובפרקטיקה. במהלך הכנס תוצג תערוכת פוסטרים ויתקיים מושב להצגתם. הפוסטרים יכולים לעסוק בנושאים הקשורים לייצור מזון, גידול מזון בעיר, חקלאות אורבנית, למידה חוץ כיתתית הקשורה למזון, גינות לימודיות, חינוך מבוסס מקום הקשור למזון, יערות מאכל, תרבות צריכה של מזון בעולם אורבני: תפיסות, פרקטיקוט והשלכות סביבתיות-חברתיות, מבט עירוני של ייצור מזון, הפערים בין עמדות להתנהגות בהקשר של מזון וקיימות, שינויי אקלים ומזון וכדומה. בנוסף לכך, תישקל קבלתם של פוסטרים מדעיים המציגים מחקרים אקדמיים בחינוך לקיימות בהקשרים מגוונים.

Big image

יום עיון בנושא: "חקר ציפורים בדגש למידה חוץ כיתתית" במעגן מיכאל.

במסגרת התוכנית חקר ציפורים, התקיים ביום שני, א' בשבט תשע"ו, 11 בינואר 2016, יום עיון למורים ומדריכים למדע וטכנולוגיה ביסודי וחטיבת ביניים.

יום העיון התקיים בביה"ס המשותף חוף כרמל בקיבוץ מעגן מיכאל והוקדש ללמידה חוץ כיתתית של עופות מים ולהתנסות בספירת ציפורים לקראת ספירת הציפורים הארצית 2015.


במהלך יום העיון ניתנו הרצאות מרתקות על "עופות המים בארץ" מפי שלומית ליפשיץ ממרכז הצפרות הישראלי ועל "עופות מים ושמירת טבע - ממחקרים אחרונים" וענבל גולדשטיין מבית ספר שדה מעגן מיכאל.

בהמשך התקיים סיור עשיר בעופות מים בבריכות הדגים במעגן מיכאל בהדרכת שלומית ליפשיץ, הדס כץ שדה חן, נעמי ירון ויהבית לוריא. בסיור המורים עסקו בהיכרות עם עופות המים והתאמתם למזונם ולבית גידולם, בזיהוי וניטור עופות מים, ביחסי גומלין בין השקנאים לחקלאים ובהכנה לספירת הציפורים הארצית.

לסיכום היום, התקיים מושב מרגש של "במה חמה" לשיתוף עמיתים במהלכו המורים הציגו תוכניות מרתקות מהשטח: "נוף עוטף בית ספרי" נעמי ירון מחט"ב משותף חוף כרמל; "למידה שיתופית של ציפורי הכפר", מוניר מחאמיד מחט"ב סאלם; "מיזם הדברה ביולוגית באמצעות דורסים" , אבי עמיר מחט"ב באזורי באר טוביה; חקר ציפורים לרמות שונות של תלמידים, יונה שמחה ברטוב מחט"ב חדרה; "מיזם סיוע לחסרי דיור (עידוד הקינון....), מיכל גור מיסודי כרכור; "תוכנית "כן לציפור" של מחוז צפון, לימור עטייה; "שבוע חלל ותעופה" והקשר לעולם העופו, לאה ויסוצקי מיסודי אילן רמון בחדרה; "ציפורים בראש", מוסטפא מוררה מיסודי בערערה ו"מיזם עפים על זה", אהוד סבירסקי מהמכון הביולוגי בחיפה.

אגף מורשת

למידה משמעותית בתרבות יהודית ישראלית- מורות בבית ספר קרול , פתח תקווה, מחוז תל אביב

בבית ספר היסודי ע"ש קרול בפתח תקווה מתאפשר לצוותים החינוכים בעזרת המדריכה לתרבות יהודית ישראלית ליצור תוך תכנון את מהלך עבודתן בכיתה בתחום תרבות יהודית ישראלית. המורות נפגשות כצוות למידה וצוות פיתוח .

הצוות מפתח דפי עבודה בחברותא במגוון תחומים. דפי החברותא המכוונים למגוון תפקודי לומד ,מזמנים למורים חוויה של יצירה. התלמידים פועלים בחברותא בתחומים ערכיים חברתיים המתייחסים לעולמם

.הוראה - למידה בתחום תרבות יהודית ישראלית במיטבה.

למידה חוויתית של צוות מדריכי תרבות יהודית-ישראלית

Big image
Big image
Big image