ICT trends 2016

volgens de Rabobank

Trends, kansen en bedreigingen

Sterke uitgangspositie in een snel veranderende markt

Co-creatie biedt kansen

Blijven ontwikkelen

Trends


  • Het oude verdienmodel ‘uur keer tarief’ maakt steeds meer plaats voor alternatieve verdienmodellen als ‘as-a-service’-concepten, fixed fees en beloning op basis van resultaat
  • Security, Identity & Privacy: Het belang van beveiliging binnen ICT groeit, met name voor het (mobiele) internet
  • Het aantal zzp’ers in de ICT-sector neemt nog steeds toe. Bedrijven huren zzp’ers in vanwege hun specialisatie of om piekbelasting op te vangen

Kansen en bedreigingen


  • Software in de cloud is makkelijk schaalbaar, zowel nationaal als internationaal;
  • Het aantal bedrijven dat IT outsourcet neemt toe;
  • Aandacht voor een korte time-to-market; het niet tijdig vermarkten blijft een risico;
  • Tekort aan goed opgeleid en voldoende gespecialiseerd personeel;

de markt

De vraag naar ICT-diensten groeit vanuit zowel bedrijven als particulieren. De vraag is wel conjunctuurgevoelig; bij economische tegenwind worden investeringen in ICT uitgesteld of beperkt in omvang. Diverse trends zorgen voor groeiende vraag naar ICT en voor een uitbreiding van bestaande applicaties. Denk aan het Internet-of-Things, groei van mobiel (altijd en overal toegang tot gegevens), big data (combinatie van verschillende gegevens zoals bedrijfsgegevens in combinatie met social media) en de groei van de cloud.