האדס-אל השאול והמתים

כתבה וערכה:אופק אלבז

מיהו האדס ומה תפקידו?

האדס היה אל השאול והמתים ותפקידו היה היה להעביר את נשמות האלים לשדות האליסיום(ליד גן עדן) שדות הייסורים (ליד גיהנום)ושדות אספודל .

סיפור הולדתו של האדס

לפי התיאוגוניה האדס הוא בנם של הטיטאנים קרונוס וריאה, אחיהם הצעיר של הסטיה (הבכורה), דמטר,הרה ואחיו הבכור של זאוס. מקורות אחרים מוסיפים גם את פוסידון כאח.

אל אולימפי,או לא?

ההכרה בהאדס כאחד מהאלים האולימפים שנויה במחלוקת, מכיוון שהגדרת המונח "אל אולימפי" לא אחידה בקרב כולם. ישנם הרואים בו כאל אולימפי, מכיוון שמבחינתם אל אולימפי הוא אל מהדור שבא אחרי הטיטאנים. גישה אחרת לשאלה אומרת שישנם שנים עשר אלים אולימפיים בלבד והאדס הוא אחד מהם. מנגד, יש אנשים הרואים באל אולימפי אל שמתגורר באולימפוס ויש לו כס באולם האולימפוס. האדס אינו עונה לדרישות אלה, לכן לטענתם לא נחשב לאל אולימפי. גם לטענתם יש 12 אלים אולימפיים, אך האדס הוא לא אחד מהם בהתאם להגדרה המקובלת עליהם.