חברו הטוב של האדם.

מאת טופז עדין ז2

הבלדה שלי

היה שלום חברי היקר היה שלום

חברי היחיד ברח לעולם יפה לגן עדן

ולא לגיהנום היה שלום!היה שלום היה שלום חברי היקר

אשר גרם לי לחייך ולשמוח וכעט

נפטר אשר אותי השארת בדדמשפחה לא הייתה לי ולא ילדים

אך אתה דבר היחד שהחזיק

אותי בחיים עצוב אני כעת


קשים לי החיים בלעדייך רק

דבר אחד יגרום לי לחיות

למות אמרתי לעצמי

אולי אעלה לגן עדן להיות

איתך חברי הטוב היה שלום

היה שלום
עכשיו אני אהיה איתך רק חבל

שזה לא חלום חברי הטוב

וכעט אני במקום יותר טוב

המאפיינים הבלדיים שכללתי בבלדה

1:חזרות-החזרות באות לידי ביטוי בסיפור בכך שהן מביאות מתח לבלדה

2:רמזים מטרימים- הרמזים באים לידיד ביטוי בבלדה בכך שתורמים לאווירת מתח

3:פערי מידע-פערי המידע באים על ידי ביטוי בכך שלא יודעים מיהו החבר הטוב שמסופר עליו

4:סוף טרגי-הסוף הטרגי בא לידי ביטוי בכך שבסוף הסיפור המספר מת מעצב כי היה לו קשה בלי חברו

הערכים החברתיים שבאים לידי ביטוי הם:1:אהבה האהבה מובהרת בכך שהמספר מספר כמה שהוא אהב את חברו הטוב וכמה שהוא מתגעגע אליו כמו כן רואים את האהבה בכך שהמספר מת מעצב כי היה לו קשה בלי חברו.

הערך השני הוא נאמנות בכך שהמספר היה נאמן לחברו