Pakendid

Pakend, liigitus, pakendiringlus kaubandusettevõttes

Pakendid ja nende käitlemine kaubandusettevõtetes


Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid.

Pakendite liigid

Müügipakend ehk esmane pakend on ümbris, milles antakse toode tarbijale müügikohas üle. Müügipakendite maailm on väga kirev ja fantaasiarikas, kuivõrd sellele pannakse väga suuri ootusi – müügipakend peab tagama nii kauba veatu säilimise kui suurendama müügiedu.

Edukas müügipakend tõstab toote teiste samalaadsete seast paremini esile, premeerides seda suurema ostuhuviga. Kehv pakend võib olla väga oluliseks takistuseks toote müügiedus.

Rühmapakend ehk teisene pakend on ette nähtud teatud hulga kaubaüksuste rühmitamiseks müügikohas, sõltumata sellest, kas see müüakse koos kaubaga lõppkasutajale või tarbijale või kasutatakse seda vaid riiulite täitmiseks müügikohas; selle eemaldamine tootelt ei põhjusta toote omaduste muutumist.

Veopakend ehk kolmandane pakend hulka kuuluvad mitmesugused müügi- või veopakendites kaupade käsitsemiseks, kaitsmiseks ja veoks mõeldud pakendid ja vahendid. Veopakendite hulka kuuluvad näiteks erinevad konteinerid, kaitsenurgad, metalllindid, raamid või vahelehed jms. Veopakendite hulka ei kuulu maantee-, raudtee-, mere- ja õhuveokonteinerid.

Pakendite alaliigid

· korduskasutuspakend – mõeldud ja kavandatud läbima oma olelusringi jooksul korduskasutussüsteemis vähemalt mitu käiku või ringi, sõltuvalt pakendi kasutusotstarbest, -võimalusest ja –kõlblikkusest.

· ühekorrapakend – mõeldud üksnes ühekordseks kasutamiseks.

Pandipakend

Tagatisraha ehk pant on keskkonnaministri poolt kehtestatud klaas- ja plastikpudelitele ning plekkpurkidele. Kui ostad karastusjoogi, õlle, mõne muu madala alkoholisisaldusega alkohoolse joogi, mahla, mahlakontsentraadi või nektari, tasud ka pakendi pandi ehk tagatisraha.

Pakendite käitlemine kaubandusettevõttes

Kaupmees on kohustatud lõppkasutajalt või tarbijalt tasuta tagasi võtma müüdud kauba müügipakendi ja -pakendijäätmed. Tagasivõtmise nõue hõlmab vaid pakendit, mille tüüp, kuju ja suurus vastavad selles müügikohas müüdava kauba pakendile ja selle kauba müüja poolt üleantava kauba pakendile.

Tagasivõtmise kohast teavitatakse müügikohas nähtavale kohale seatud arusaadava kirjaliku teatega.

Kui pakendiettevõtja ei ole müügipakendi ja -pakendijäätmete tagasivõtmist korraldanud lepingu alusel pakendi taaskasutusorganisatsiooni kaudu, on ta kohustatud müügipakendi ja -pakendijäätmed vastu võtma müügikohas või müügikoha vahetus läheduses asuvas selleks otstarbeks kohandatud punktis.

Kaupmees kohustub lõpptarbijalt tagasi ostma tagatisrahaga koormatud pakendi, tehes seda müügikohas või selle vahetus läheduses selleks ette nähtud kohas.

Pakendatud kauba müüja, kelle müügikoha suurus on 200m2 või rohkem, peab sele pakendi tagasivõtmise , millele on kehtestatud tagatisraha, korraldama müügikohas.

Video pakendite sorteerimisest

Pakendite kogumine

EPR kogub pakendeid kõikides kohalikes omavalitsustes. Oleme üle Eesti paigaldanud üle 2000 pakendikogumise konteineri.

Pakendite sorteerimine
Kõiki pakendeid peab peale kogumist ja enne taaskasutamisse suunamist sorteerima. Mida rohkem sorteeritakse pakendeid kohapeal seda vähem on vaja neid hiljem sorteerida. Sorteerimise osas teeme koostööd kõikide Eestis asuvate sorteerimisjaamadega

Pakendite taaskasutamine
Pakendite taaskasutamisel püüame leida parimaid pakkumisi. Võrdsete pakkumiste korral eelistame kohalikke ümbertöötlejaid.

Pakendite kogumise ja taaskasutamise süsteemi finantseerimine
Pakendite kogumist, sorteerimist ja taaskasutamist finantseerime pakendiettevõtjate poolt EPR-le makstavat tariifidest.

Lisainfo Eesti Pakendiringluse facebooki kodulehelt

KKK ehk korduma kippuvad küsimused

1. Milliseid pakendeid võib panna segapakendi konteineritesse?

Segapakendi konteineritesse võib panna kõikidest muudest materjalidest (metall, klaas, plast, kile jne) müügipakendeid - nende konteinerite sisu läheb hiljem sorteerimisele.


2. Kas pakendeid on võimalik ära anda ka tasuta?

Jah, vastavalt pakendiseadusele on tarbijal õigus pakendijääke tasuta ära anda. Pakendijääkide kogumiseks on paigaldatud kõikidesse omavalitsustesse pakendikonteinerid.3. Kus asub lähim pakendikonteiner?

Allpool märgitud interneti aadressil saate täpse info konteinerite asukohtadest üle Eesti.

http://www.pakendiringlus.ee/web2/?cat_ID=10&page_id=60


4. Millised on kehtivad pandipakendi tagatisraha suurused?

Panditähis Pakendi liik Maht Tagatisraha eurode


Plastist ühekorrapakendKuni 0,5 l (0,5 l kaasa arvatud)

0,04

Plastist ühekorrapakendSuurem kui 0,5 l (0,5 l välja arvatud)


0,08

Metallist ühekorrapakendKõik mahud


0,08

Klaasist ühekorrapakendKõik mahud


0,08

Klaasist korduskasutusega pakendKõik mahud

0,08


5.Miks mõnikord ei võta automaat pandimärgiga pakendit vastu?

Probleemiks võib olla vigastada saanud või puuduv etikett (vöötkood ja tagatisraha märk ei ole loetavad). Kõigi pakendite puhul peab ka kuju vastama müügihetkele ehk pakend ei tohi olla muljutud, selle sisse ei tohi olla visatud prahti ja seal ei või olla joogi jääke.

Enesekontroll teema "Pakendid"

Õigele vastusele tõmba joon alla!


1.Milline neist on tõene pakendi liik?

*müükpakend

*kolmandane pakend

*vedamispakend

*müügipakend

*rühmapakend


2.Pakend mis on mõeldud ühekordseks kasutamiseks

*ainukordne pakend

*ühekordnepakend

*ühekorrapakend


3.Mis on pant?

*tagatis

*tagatisraha

*tagatissumma


4.Kas kaupmees on kohustatud õppkasutajalt või tarbijalt tasuta tagasi võtma müüdud kauba müügipakendi ja -pakendijäätmed?

*jah

*ei


5.Kui suur peab olema müügikoha suurus, mille puhul peab kaupmees korraldama

tagatisrahaga koormatud pakendi tagasivõtmise?

*180

*200

*220


6.Milline on Eesti Pakendiringluse lühend?

*EPP

*EPR

*ERP


7.Millisel juhul on kaupmees kohustatud õppkasutajalt või tarbijalt tasuta tagasi võtma müüdud kauba müügipakendi ja -pakendijäätmed?

*igal juhul

*ostu tõendava dokumendi alusel

*juhul, kui pakend vastab vastab selles müügikohas müüdava kauba pakendile


8.Kus saab klient infot pakendite tagasivõtmise kohta kaubandusettevõttes?

*infoletist

*müügikohas nähtavale kohale seatud arusaadava kirjalikust teatest

*otsepostiga saadetavast infolehest


9.Mis aastal on loodud Eesti Pandipakend?

*2001

*2005

*2009


10.Kas tagatisrahaga pakendite äraandmisel saadava dokumendiga on võimalik maksta ka kassas maksmisel?

*jah

*juhul, kui saadav kviitung pärineb automaatvastuvõtuga toimivast tagastuspunktist

*juhul, kui saadav kviitung pärineb vastuvõtukohast

*ei


11.Mis on MTÜ Eesti Pakentiringluse ametlik telefoni number?

*6639240

*6339420

*6339240

*6639420