Y trawsnewidiadau rhwng 1750-1900

Gan Ethan Hovestadt

Paragraff Agriadol

Yn fy marn i, rydw i'n credu fod y newidiadau rhwng 1750-1900 yn arbennig iawn. Roedd newidiadau fawr, er enghraifft o cheffyl a chart i bws, tren, tram i pobl cerdded pob man. Roedd trawsnewid gyda y swyddi, poblogaeth a hefyd ffynonellau pwer.

Byw a Gweithio

Yn fy marn i, roedd llawer o teuluoedd a llawer o pentrefi. Roedd dim 13% yn byw mewn pentrefi. Roedd rhan fwyaf o pobl yn gweithio fel ffermwyr oherwydd ffermio oedd y swydd mwyaf cyffredin. Yn 1750 oedd Ond beth oedd wahanol yn 1900 oedd for merched yn gael "life expectancy" mwyaf gyda 33 mlwydd oed a becgyn yn gael "life expectancy" o 31 mlwydd oed. Hefyd oedd canran fach am baban i oroesi eich geni gyda 35%. Ond oedd trawsnewid fawr wedi ddigwydd, doedd 87% yn byw mewn pentrefi, oedd merched yn gael "life expectancy" o 48 mlwydd oed a bachgyn yn gael "life expectancy" o 45 mlwydd oed, hefyd oedd llawer fwy o babanod sy'n goroesi ei geni gyda 85%

Trafnidiaeth

Yn fy marn i, roedd trawsnewid enfawr mewn trafnidiaeth oherwydd oedd y trafnidiaeth yn gael ceffyl a chart dim ond os ti'n drud iawn. Ond os ti'n tlawd oedd rhaid i ti cerdded pob man. Roedd y proses ceffyla chart yn araf iawn oherwydd os ti eisiau mynd o Lundain i Gaeredin bydd rhaid i ti aros 12 diwrnod i gyrraedd Gaeredin. Roedd heolydd yn fwdlyd iawn. Ond yn 1900 oedd pobeth wedi newid, oedd ceffyl a chart yn dal yn fynd ond oedd tri peth arall i mynd gyda y ceffyl a chart oedd bws, tren a tram. Roedd heolydd wedi gael ei trawsnewid mewn i rhywbeth glan iawn.

Gwleidyddiaeth

Yn fy marn I, wrth edrych dros y ddau ochr. Roedd 1750 y dechrau o y trawsnewid i Prydain. Ym Prydain yn 1750 roedd poblogaeth fach o 10 milliwn. Roedd y gwleidyddiaeth yn wahanol I heddi a 1900 oherwydd doedd dim ond bechgyn I gael hawl I bleidleisio. Roedd dim hawl marched I bleidleisio. Hefyd roedd y bechgyn yn bleidleisio gan rhoi eich dwylo mas. Ond ym 1900 oedd popeth wedi gael ei newid, doedd poblogaeth o 42 miliwn, doedd gwleidyddiaeth wedi newid oherwydd oedd pawb yn gael hawl ei bleidleisio.

Pwer ac Egni

Ym 1750, doedd dim llawer o pwer ac egni. Doedd dim llawer o pwer, yr unig math oedd pwer gwynt a nerth anifeiliaid. Roedd dim llawer o egni hefyd. Ond yn 1900 ym Mhrydain, roedd llawer fwy o pwer ac egni er enghraifft pwer am tram, tren a bwsiau