למה עשית זאת?

מיכאל מלמד ז'2

נושא: אהבת אחים

הו אחי, למה עשית זאת?

הו אחי, את מעשך זה יש רק לבזות,

ועתה לא ניתן לחזות,

מה יבחר האציל לעשות.


הו אחותי, היקרה לי מפז,

ייאושי היה כה עז,

שעשיתי מעשה נחפז

אף כי היה זה מעשה נועז.


הו אחי, למה עשית זאת?

הו אחי, את מעשך זה יש רק לבזות,

מדוע לא יכולתי זאת לצפות?

מדוע לא שלחו לי השמים אות?


הו אחי, עתידך שחור משחור,

לו רק יכולתי עתיד אחר לך לבחור,

הו אחי, אנא אמור, מדוע לא נסוגת

לאחור?


הו אחותי, האהובה מכל,

לא נשאר לנו מה לאכול,

והוא בא לקחת הכל,

את פת הלחם האחרונה מפיך רצה לגזול.


הו אחי, אבל מדוע את שליח האציל קטלת?

את המס הוא בא לגבות כחוק,

ועכשיו תמו ימי השחוק,

כי עתה האציל את ראשך עומד לכרות.

הערך שעולה מתוך הבלדה

מתוך בלדה זו עולה ערך האהבה: האח מקריב את עצמו בכך שהוא הורג את שליח האציל כדי שאחותו לא תגווע ברעב, ומכאן עולה אהבת אחים.