מידעון פסג"ה בת ים

-----------פרקטיקה של למידה משמעותית - כל אחד יכול---------

Big image

צליל פותח מאת חנה וטלי

---------------ללמד זה ללמוד פעמיים - ג'וסף ג'וברט-------------------