Hartfalen

Angina Pectoris

Vormen van hartfalen.

Er zijn 2 vormen van hartfalen: Systolisch hartfalen, dit houd in dat de hartspier niet krachtig genoeg samentrekt. het hart pompt dan per hartslag minder bloed door het lichaam dan normaal. Een andere vorm van hartfalen is diastolisch hartfalen, in dit geval ontspant de hartspier zich niet genoeg en vult het hart zich minder goed met bloed. Er is dan minderbloed beschikbaar om door het lichaam te pompen. In beide gevallen wordt er te weinig bloed door het lichaam gepompt.

Oorzaken van hartfalen.

Bij hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd, dit kan komen door verschillende oorzaken, deze heb ik voor u uitgewerkt. Hartinfarct: Een hartinfarct kan leiden tot hartfalen, maar dit hoeft niet. Bij een hartinfarct sterft een deel van de hartspier af. Dit deel trekt niet meer goed samen, waardoor de hartpompfunctie achteruit kan gaan. In hoeverre dat gebeurt, is afhankelijk van de ernst van het hartinfarct.  Hoge bloeddruk: Bij langdurig hoge bloeddruk kan er ook hartfalen ontstaan. Als het hart voortdurend tegen een hoge druk in moet pompen, zal het hart eerst meer spieren aanmaken om dit voor elkaar te krijgen. Op den duur wordt de verdikte hartspier stijver en minder soepel en neemt de pompkracht af. Hartklepaandoening: Als hartkleppen niet goed sluiten of vernauwd zijn, moet het hart harder werken. Dit is een extra belasting voor het hart. Ritmestoornissen: Bij ritmestoornissen klopt het hart te snel, te langzaam of onregelmatig. Hierdoor verliest het hart pompkracht.  Hartspierziekte: Cardiomyopathie is een hartspierziekte, waarbij de hartspier verdikt is of verwijd. De cellen hebben een abnormale bouw of zijn vervangen door vet- of bindweefsel. De pompkracht van het hart neemt hierdoor langzaam af.  Myocarditis is een acute ontsteking van de hartspier, meestal veroorzaakt door een virus. Als deze aandoening de hartspier ernstig heeft beschadigd, kan er hartfalen ontstaan. 

Klachten.

Als het hart minder bloed rondpompt, krijgen de organen minder zuurstof en voedingsstoffen. Dit uit zich onder andere in vermoeidheid en kortademigheid bij inspanning. Ook houdt het lichaam vocht vast bij hartfalen. klachten bij hartfalen zijn:  vermoeidheid, kortademigheid (vooral bij inspanning), opgezette benen en enkels, onrustig slapen en ’s nachts vaak plassen, koude handen en voeten, hartritmestoornissen, opgeblazen gevoel en een moeilijke stoelgang,  verminderde eetlust en toch zwaarder worden, prikkelhoest, vergeetachtigheid en gebrek aan concentratie. Deze klachten kunnen te maken hebben met hartfalen, maar ze kunnen ook andere oorzaken hebben. Raadpleeg bij klachten altijd uw huisarts.

Behandeling.

Hartfalen is meestal een chronisch aandoening. De behandeling richt zich op het verminderen van de klachten. De oorzaak wegnemen is soms mogelijk. Tijdelijke oorzaken van hartfalen zijn bijvoorbeeld: een hartklepafwijking, een ritmestoornis, vernauwingen van de kransslagaders of een acuut hartinfarct.Na effectieve behandeling van deze aandoeningen is het mogelijk dat hartfalen verdwijnen of in ernst afnemen. Over het algemeen is hartfalen echter chronisch en worden de klachten in de loop van de tijd erger. Mogelijke behandelingen zijn: medicijnen zoals, vaarverwijders, betablokkers, om de bloeddruk en hartslag te verlagen en het hart te ontlasten en plastabletten om het overollige vocht af te voeren. Een andere mogelijke behandeling is cardiale resynchronistaietherapie (CRT) dit zorgt er voor dat beide hartkamers weer tegelijk samentrekken. Als u last van hartfalen heeft is het namelijk meestal zo dat de linkerkamer langzamer samentrekt dan de rechterkamer waardoor de hartslag minder krachtig is.

Ik heb hartfalen, wat nu?!

Hartfalen is niet te genezen, maar u kunt er wel mee leren leven.Bij hartfalen krijgt u veel medicijnen om uw hart te ontlasten, neem medicijnen volgens voorschrift en stop noot zomaar. Overleg altijd met een arts of hartfalenverpleegkundige als u de medicijnen niet goed verdraagt. Ook is het belangrijk om er op te letten dat u niet teveel zout binnenkrijgt. Bij zout eten moeten het hart en de nieren namelijk extra hard werken om het vocht te verwerken, bij hartfalen geeeft dit mogelijk problemen. Om er op te letten dat u niet teveel vocht vast houd kunt u het beste regelmatig wegen hoe zwaar u bent, hieraan kunt u namelijk snel merken of u vocht vast houde. komt u in enkele dagen tijd meer dan 2 kilo aan terwijl u normaal eet, dan houd u waarschijnlijk vocht vast. Neem dan contact op met uw arts of hartfalenverpleegkundige. Ook is het goed om er op te letten dat u niet teveel vocht binnen krijgt, de meeste hartfalenpatiënten mogen niet meer van 1,5 tot 2 liter vocht per dag binnen krijgen.
De steun van een partner, een vriend of andere naaste is in het dagelijks leven belangrijk. Vraag hen mee bij uw bezoeken aan de cardioloog of verpleegkundige. Met zijn tweeën hoort u meer dan in uw eentje. Het lijkt voor u misschien alsof leven met hartfalen alleen maar inleveren betekent. Probeer een goede balans te vinden tussen rust en activiteit en te genieten van de dag.
Hieronder heb ik een filmpje geplaatst die u nog eens extra duidelijk kan uitleggen wat hartfalen nu precies zijn.
Wat is hartfalen?

Gemaakt door:

Ik ben Reanne Bosma en ik doe de opleiding mbo-verpleegkunde. Voor het vak Nederlands heb ik de opdracht gekregen een folder te maken, ik heb voor het onderwerp hartfalen gekozen omdat dit voor mijzelf ook nog erg leerzaam was.