בואו למישור החוף בקייץ

הכינו :אורי ויונתן

ךלחליל

חחלח

לחלך